Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Rekordowe wyniki Lotniska Chopina

Bloomberg
Przez pierwsze siedem miesięcy 2017 roku PPL odnotowało zysk o ponad 16 proc. wyższy, niż osišgnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rok 2017 jest też najlepszy w porównaniu z poprzednimi pięcioma latami. Przez siedem miesięcy 2017 PPL uzyskało 506,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto przedsiębiorstwa wyniósł 184,9 mln i był 25,8 mln wyższy niż w pierwszych siedmiu miesišcach roku 2016. EBIDTA na koniec lipca to 295,9 mln zł, a wskaŸnik obrazujšcy stosunek kosztów działalnoœci operacyjnej do przychodów utrzymał się na poziomie 58 proc.

Na rekordowo dobre tegoroczne wyniki wpłynšł przede wszystkim wzrost ruchu lotniczego. Liczba pasażerów obsłużonych na Lotnisku Chopina wyniosła ponad 8,7 mln, z czego 23,7 proc. stanowili pasażerowie tranzytowi. O 70,1 proc. liczby pasażerów krajowych – tym samym Lotnisko Chopina przyczynia się do wzrostu lotniczej dostępnoœci transportowej niektórych regionów kraju. Wzrost przychodów wypracowany został też w kategorii przychodów pozalotniczych – w tej kategorii PPL wypracował 164,1 mln PLN, tj. o 13,0 mln PLN więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Udział przychodów pozalotniczych w całoœci przychodów PPL po 7 miesišcach 2017 r. jest nadal wysoki i wynosi 32,4 proc.

Przez 7 miesięcy 2017 r. z 89,01 do 98,47 wzrosła na Lotnisku Chopina liczba pasażerów przypadajšcych na jednš operację lotniczš, co œwiadczy o efektywniejszym wykorzystaniu infrastruktury lotniskowej. Wskutek uruchomienia rejsów do Zielonej Góry, także w tym porcie dostrzec można pozytywne trendy: w charakteryzowanym okresie o 36,1 proc. wzrosły przychody z usług lotniczych, o 21,6 proc. z usług handlingowych, a wzrost przychodów pozalotniczych wyniósł 7,6 proc.

W sezonie letnim, z Lotniska Chopina, 35 przewoŸników obsługiwało 119 tras regularnych. Dzięki temu udało się połšczyć Warszawę z 99 miastami w Europie. Siatka pozaeuropejska obejmuje 8 kierunków azjatyckich, 5 w Ameryce Północnej, 4 w Afryce i 3 na Bliskim Wschodzie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL