Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Rusza sprzedaż Alitalii

Bloomberg
Włoskie władze rozpoczęły procedurę znalezienia chętnego na Alitalię, aby uratować narodowego przewoŸnika od likwidacji. Informuje o tym m.in. całokolumnowe ogłoszenie w „Financial Times”

Dokument podpisany przez jej zarzšdców wyznaczonych przez rzšd informuje, że oferty od indywidualnych firm albo konsorcjów należy złożyć do 5 czerwca; mogš dotyczyć kupna całej linii, jej restrukturyzacji, zakupu częœci aktywów albo jej umów.

Alitalia została objęta w kwietniu zarzšdem komisarycznym i ochronš przed wierzycielami drugi raz w cišgu niecałej dekady, po odrzuceniu przez załogę planu ratunkowego przedstawionego przed dyrekcję.

Rzšd wykluczył ponownš nacjonalizację linii, kiedyœ symbolu powojennego boomu gospodarczego, która od dawna zmaga się na krajowym rynku z tanimi konkurentami i szybkimi pocišgami. PrzewoŸnik nie zainwestował dostatecznie w rozwijanie połšczeń dalekiego zasięgu o wyższej marży, aby poprawić swš sytuację.

Rzšd mianował 3 administratorów, którzy majš ocenić, czy linia nadaje się do restrukturyzacji czy do likwidacji, dostali 6 miesięcy na przedstawienie planu. Linia otrzymała ponadto krótkoterminowš pożyczkę pomostowš 600 mln euro na przetrwanie tej procedury.

Według stanu na 28 lutego, jej zadłużenie wynosiło ok. 3 mld euro, zobowišzania 2,3 mld, a aktywa miały wartoœć 921 mln. Administratorzy zbadajš do lata bilans przewoŸnika, obiecali opracować nowy plan przemysłowy do lipca. Już stwierdzili, że trzeba obniżyć koszty powyżej rynkowych leasingu, paliwa i serwisu, aby przycišgnšć kandydatów do kupna.

Lufthansa, Air France-KLM, Norwegian nie okazały zainteresowania Alitališ. Włoskie media wymieniały Qatar Airways jako jednego z niewielu potencjalnych chętnych, ale ten przewoŸnik odmówił wypowiedzi.

Inwestorzy spoza Unii nie mogš posiadać więcej jak 49 proc. w europejskich liniach, co ogranicza swobodę inwestora w kierowaniu przewoŸnikiem i zniechęca do kupowania. Włoski minister transportu Graziano Delrio stwierdzil w tym tygodniu, że to ograniczenie jest nierealistyczne, a rozmowy by je zmienić sš na zaawansowanym etapie. Jest jednak mało prawdopodobne. by Unia zmieniła je na czas, aby pomóc Alitalii, która powinna dostać do paŸdziernika wišżšce oferty, jak liczš jej administratorzy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL