Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Boeing i Embraer nadal rozmawiajš

Bloomberg
Brazylijski producent samolotów poinformował organ kontroli giełdowej, że nie otrzymał od Boeinga nowej propozycji dotyczšcej sojuszu, ale dodał, że obie strony rozmawiajš, co może doprowadzić do powstania nowego podmiotu.

Osoba zwišzana z rzšdem brazylijskim podała wczeœniej, że Boeing stara się o zaaprobowanie przez rzšd Brazylii partnerstwa z Embraerem, które pozwoliłoby zawišzać spółkę lotnictwa cywilnego. Embraer zastrzegł, że nie ma gwarancji, by doszło do umowy o partnerstwie.Dziennikarka ekonomiczna sieci Globo TV, która pierwsza poinformowała o takim projekcie, Miriam Leitao podała, że każda nowa struktura utworzona przez Embraera i Boeinga nie dotyczyłaby działalnoœci wojskowej Embraera. Przedstawiciel Boeinga w Brazylii stwierdził, ze forma ewentualnego partnerstwa z Embraerem jest jeszcze ustalana.

Brazylijskie Ÿródła rzšdowe mówiš, że za wczeœnie jeszcze oceniać, czy najnowsza sugerowana struktura umowy zostałaby zaaprobowana przez wszystkie zainteresowane resorty, a co najważniejsze, przez wojskowych. Niektóre osoby mówiły, że wydaje się spełniać zasadnicze wymagania rzšdu, zwłaszcza dotyczšce ochrony brazylijskich programów wojskowych.

Brazylijski resort obrony powołał komisję, która ma przedstawić rzšdowi zalecenia w sprawie tego partnerstwa, ale teraz odmawia wypowiadania się o tym. Dowództwo lotnictwa wojskowego powtórzyło, że „uważa Embraera za podstawę bezpieczeństwa kraju i wszelkie decyzje muszš uwzględniać suwerennoœć narodowš”.

Rzšd odpowiada się otwarcie za takim sojuszem w lotnictwie cywilnym, ale nie chce, by doszło do kupna Embraera przez koncern z USA, bo pragnie zachować niezależnoœć programów wojskowych swojej firmy. Skarb państwa ma w Embraerze ok. 10 proc. udziałów, ale może blokować strategiczne decyzje dotyczšce programów wojskowych i uniemożliwić wszelkie próby przejęcia, kontroli nad firmš.

Boeing zaproponował trzeciej na œwiecie firmie lotniczej umowę, aby wzmocnić się w segmencie samolotów na 70-130 miejsc i móc konkurować z programem produkcji samolotów CSeries Bombardiera, nad którym przejšł kontrolę Airbus. Boeing byłby gotowy zgodzić się na utrzymanie tej „złotej akcji” państwa, przedstawił władzom Brazylii propozycji zachowania przez nie kontroli nad programami wojskowymi, podobnie jak to uzgodnił w W. Brytanii i Asutralii. Niespodziewana decyzja w Waszyngtonie odrzucajšca propozycję obłożenia kanadyjskich samolotów wysokim cłem zwiększyła presję na Boeinga, by zwišzał się z brazylijskš firmš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL