Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

LTE plus satelita, czyli ruszyły komercyjne testy internetu dla samolotów

Pixabay
Ruszyły testy Europejskiej Sieci Lotniczej (European Aviation Network – EAN), czyli zintegrowanej naziemno-satelitarnej sieci dostępu do Internetu dla pasażerów linii lotniczych w Europie – poinformowały dziœ podczas wspólnej konferencji internetowej firmy Deutsche Telekom, Inmarsat Aviation i Nokia.

Inicjatywa została ogłoszona w 2015 roku i ma 6-miesięczne opóŸnienie w realizacji, ale – jak mówili dziœ przedstawiciele grup zaangażowanych w projekt – obecnie plan przewiduje, że pierwsi pasażerowie samolotów będš mogli skorzystać z łšcza w taki sam sposób jak na ziemi w pierwszej połowie tego roku.

Bezpoœrednim powodem dzisiejszej konferencji było zakończenie budowy naziemnej częœci EAN, na którš składa się około 300 stacji bazowych LTE, o zasięgu około 150 kilometrów każda. Jak wynikało z wypowiedzi menedżerów wymienionych firm, nie oznacza to, że na pokładzie samolotu korzystać będzie można z połšczenia LTE w taki sam sposób jak na ziemi: pasażerowie będš łšczyli się ze specjalnš sieciš WiFi. Za to jakoœć połšczenia może być porównywalna albo lepsza niż po wylšdowaniu. Dziœ deklaracje mówiš o przepływnoœci ponad 75 Mb/s do samolotu.

Jest przy tym możliwe, że internet w samolocie stanie się elementem oferty operatorów detalicznych. – DT może włšczyć usługę do planów taryfowych, ale nie zapadła decyzja w tej sprawie – powiedział dziœ Rolf Nafziger, wiceprezes DT odpowiedzialny za międzynarodowy hurtowy biznes grupy.

Na pytanie, czy inni operatorzy lokalni będš mogli œwiadczyć usługę odpowiedział, że będzie istniała taka możliwoœć dla partnerów roamingowych, w ramach usługi okreœlanej jako „roaming Wifi”.

W czerwcu ubiegłego roku Eutelsat, ViaSat i Panasonic zaprotestowały przeciwko działaniom Inmarsatu, a poœrednio przeciwko powstaniu EAN. Uważajš, że Inmarsat narusza zapisy licencji.

Frederik Van Essen, wiceprezes Inmarsat Aviation pytany o protesty przeciwko startowi EAN wnoszone na szczeblu Komisji Europejskiej przyznał, że majš one miejsce, ale ocenił, że nie sš uzasadnione i nie opóŸniš startu działania sieci.

Podał, że pierwszym przewoŸnikiem, który został klientem EAN sš British Airways, a szykuje się Lufthansa.

Według przytoczonych dziœ danych, około 70 proc. pasażerów samolotów jest skłonna zapłacić za dostęp do łšcznoœci internetowej na pokładzie. Niektóre linie lotnicze już proponujš WiFi wykorzystujšce łšcznoœć satelitarnš. Usługa nie należy do tanich.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL