Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Francja rezygnuje z budowy lotniska NDDL

Bloomberg
Premier Francji, Edouard Philippe ogłosił 17 stycznia decyzję rzšdu o rezygnacji z budowy nowego lotniska Notre-Dame-des-Landes koło Nantes, kończšc definitywnie projekt, o który trwał spór przez 50 lat. Zamiast tego zostanš rozbudowane lotniska w Nantes i Rennes.

Premier w towarzystwie 5 ministrów oœwiadczył, że „nie ma warunków do realizacji projektu Notre-Dames-des-Landes (NDDL). Takiego projektu nie można realizować w warunkach zaciekłego przeciwstawiania się niemal dwóch równych częœci społeczeństwa. Grunty pozostanš rolne i nie będš przewidziane do ewentualnego póŸniejszego zagospodarowania”. Dodał, że jest to „logiczna i odważna decyzja podjęta po 50 latach wahań”.

Premier potwierdził, że lotnisko Nantes-Atlantique położone 20 km od planowanego NDDL zostanie unowoczeœnione i rozbudowane, pierwsze działania zostanš podjęte szybko. W drugim etapie władze zbadajš możliwoœć wydłużenia pasa o 500 metrów i zmniejszenia ucišżliwoœci hałasu. E. Philippe dał minister transportu 6 miesięcy na zbadanie optymalizacji tego lotniska.

Polecił jej też zbadać inne możliwoœci: modernizacje lotniska w Rennes położonego o 100 km, co pozwoliłoby włšczyć je do sieci lotnisk regionu grand Ouest oraz wzišć pod uwagę uzupełnienie tej sieci połšczeniami kolejowymi.

Premier potwierdził ponadto likwidację tzw. ZAD: zone a défendre (strefy obrony) o powierzchni 1600 hektarów przed budowš lotniska, która stała się „strefš bezprawia”. Ewakuacja osób, które osiedliły się na niej od 2009 r. w prowizorycznych szałasach nastšpi etapami, osoby te zostanš powiadomione i majš szybko uprzštnšć blokady na 3 drogach i miejsca schronienia. E. Philippe zapewnił wywłaszczonych rolników, że odzyskajš swe grunty, a osoby zajmujšce je nielegalnie majš je opuœcić na wiosnę, do 30 marca albo zostanš usunięte przez policję.

O rezygnacji z budowy NDDL zadecydowały przede wszystkim względy finansowe: budowa kosztowałaby 940 mln euro, podczas, gdy modernizacja lotniska w Nantes o 500 mln mniej.

Znaczna większoœć Francuzów, 74 proc. uczestników sondażu Elabe dla kanału BFMTV zaaprobowała decyzję rzšdu, który ogłosił jš wczeœniej, bo miał czas do końca stycznia, po zapoznaniu się z raportem 3 ekspertów przekazanym w połowie grudnia.. Tylko 26 proc. ankietowanych było za budowš lotniska

Głównym wygranym w tym sporze jest minister ekologii, Nicolas Hulot, znany od dawna działacz na rzecz ochrony œrodowiska, który cały czas był przeciwny temu projektowi „rujnujšcemu finansowo, nieludzkiemu i niepotrzebnemu”. Po ogłoszeniu decyzji przez premiera stwierdził, że nie jest to niczyje zwycięstwo. Zadowoleni sš też ekolodzy (Cecile Duflot, José Bové) i organizacje WWF, Greenpeace.

Głównym przegranym jest b. mer Nantes i b. premier socjalistów Jean-Marc Ayrault (przyjšł z ubolewaniem do wiadomoœci decyzję, która jest zaprzeczeniem demokracji i rysš w rozwoju regionu grand Ouest), władze Nantes, i częœć prawicy z przywódcš Republikanów Laurentem Wauquiez i senatorem LR, Bruno Retailleau. Ci ostatni sš z definicji przeciwko wszystkiemu co robi ekipa E. Macrona.

Odszkodowanie dla Vinci

Rzšd francuski będzie musiał jeszcze załatwić sprawę odszkodowania dla firmy Vinci, która pod koniec 2010 r. zawarła kontrakt na eksploatację przez 55 lat istniejšcych lotnisk Nantes Atlantique i Saint-Nazaire Montoir, na budowę nowego lotniska NDDL i przeniesienie na nie lotniska z Nantes. Cały kontrakt trzeba będzie ponownie wynegocjować. Jeden z 3 mediatorów mianowanych przez rzšd oceniał w końcu grudnia, że odszkodowanie dla Vinci może wynieœć nawet 350 mln euro.

Prezes Vinci, Xavier Huillard powiedział podczas wizyty na budowie przedłużonej linii metra numer 12 w Aubervilliers, że skarb państwa nie zamierza uchylać się od wypłaty odszkodowania, co sugerowały niektóre œrodki przekazu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL