Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Po skardze LOT, skarży także Ryanair

Bloomberg
Ryanair poinformował dzisiaj, że w grudniu 2017 roku złożył w departamencie konkurencji Komisji Europejskiej skargę na polskie Porty Lotnicze za naruszenie konkurencji.

Podobnš skargę, tyle że na lotnisko w Modlinie i do polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożył 18 stycznia LOT. Jako pierwsi napisaliœmy o tym we czwartek w "Rzeczpospolitej".

Zdaniem Ryanaira PPL Porty Lotnicze - współwłaœciciel lotniska – uniemożliwiajš rozbudowę infrastruktury w Modlinie. Rzeczywiœcie tak jest, ale jak wielokrotnie mówił prezes PPL Mariusz Szpikowski dalsze dokładanie pieniędzy do modlińskiego portu, z którego korzysta tylko jeden przewoŸnik, właœnie Ryanair, mogłoby nosić znamiona niedozwolonej pomocy publicznej. Od poczštku funkcjonowania tego portu udziałowcy, wœród których oprócz PPL sš jeszcze Agencja Mienia Wojskowego, województwo mazowieckie i Nowy Dwór pomoc dla lotniska sięgnęła 95 mln złotych. PPL proponował wczeœniej podwyższenie kapitału modlińskiego lotniska, ale na to z kolei nie zgodził się wówczas samorzšd.

Pomysł, czyli pożyczka

— Oskarżenia Ryanaira pod naszym adresem za kuriozalne — mówi szef działu PR i marketingu Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski. - PPL szuka drugiego portu, do którego mógłby przekierować ruch. W naszej ocenie, jeœli chodzi o port w Modlinie, Ÿródło problemu leży gdzie indziej – żadna linia nie chce lšdować na lotnisku, zdominowanym przez jednego przewoŸnika.

Zdaniem Wojciechowskiego potwierdziła to sytuacja z wprowadzeniem ciszy nocnej, kiedy to inni przewoŸnicy woleli zmienić siatkę połšczeń, niż przenieœć loty do pobliskiego Modlina.

— Działanie Ryanaira odczytujemy jako próbę odwrócenia uwagi od rzeczywistego problemu, który został zdefiniowany przez LOT. Chcemy także poznać pomysł, jaki majš na to lotnisko partnerzy samorzšdowi. Na dziœ jedyny pomysł to pożyczenie 60 milionów złotych. Jeœli udziałowcy będš chcieli podnieœć kapitał spółki, inwestujšc pienišdze w Modlin, nie będziemy się sprzeciwiać — dodaje Hubert Wojciechowski.

Plany i oferta Ryanaira

Ryanair poinformował jednoczeœnie, że w cišgu najbliższych 5 lat zwiększy liczbę pasażerów przewożonych do Modlina z 3 do 6 milionów rocznie. „Aby obsłużyć taki poziom ruchu, w porcie lotniczym Warszawa Modlin niezbędna jest rozbudowa infrastruktury, którš od prawie dwóch lat bezprawnie blokuje konkurujšce z Modlinem lotnisko Warszawa Chopin" - czytamy w komunikacie przewoŸnika.

Juliusz Kumorek, członek zarzšdu Ryanaira zapowiedział w komunikacie, że jeœli PPL przestanie blokować rozwój tego portu, to linia uruchomi stamtšd 25 nowych połšczeń i dodatkowe loty na istniejšcych trasach. Może to zrobić również z Lotniska Chopina w bezpoœredniej konkurencji z LOT-em.

— Jeœli LOT chce rozpoczšć operacje z Modlina i płacić takie same stawki, jakie Ryanair płaci na podstawie oficjalnego cennika lotniska, LOT powinien przenieœć częœć swojego ruchu do Modlina, a Ryanair jest gotów bezzwłocznie przenieœć połowę swojego ruchu na Lotnisko Chopina. To pozwoli LOT-owi i Ryanairowi obsługiwać po 1,5 miliona pasażerów rocznie w Modlinie i płacić dokładnie takie same opłaty lotniskowe — zapewnia Kumorek.

— Ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotu sporu należy do powołanych do tego urzędów — powiedział „Rzeczpospolitej” Adrian Kubicki, szef Działu Komunikacji w LOT. Wiadomo jednak, że manewr proponowany LOTowi przez Ryanaira nie jest możliwy, ponieważ większoœć ruchu polskiego przewoŸnika z lotniska Chopina, to pasażerowie tranzytowi, którzy tam przesiadajš się na inne rejsy polskiego przewoŸnika, bšdŸ innych linii członkowskich należšcych do sojuszu Star Alliance.

Był zysk netto

LOT-owi odpowiedział w pištek również port w Modlinie tłumaczšc, że dofinansowanie, jakie dostał, nie sš dotacjš budżetowš, a kwota 95 milionów złotych, jakš podaje PPL nie jest mu znana. „Być może informacja ta dotyczy kwoty pomocy publicznej ze œrodków europejskich. Wartoœć ta wyniosła w rzeczywistoœci 93,5 mln złotych, a z budżetu państwa 14 mln złotych” - czytamy w oœwiadczeniu Modlina.

Lotnisko ma także zastrzeżenia do kwoty ponad 123 milionów złotych, które miałyby składać się na jego stratę w latach 2014-2017 (do III kwartału). Tymczasem ta strata powstała w latach 2005-2017, czyli z uwzględnieniem okresu, kiedy lotnisko nie prowadziło jeszcze działalnoœci.

Port przypomina jednoczeœnie, że w roku 2015 wypracował 2,2 miliona zysku netto. I zapewnia, że Ryanair nie korzysta z żadnych preferencyjnych stawek, chociaż, jak jednoczeœnie zaznacza, „umowa ta umożliwia stały rozwój liczby obsłużonych pasażerów i liczby połšczeń. Jest to umowa standardowa na wielu lotniskach”.

Lotnisko podaje (pisaliœmy już o tym cytujšc wice wiceprezesa portu Leszka Chorzewskiego), że przygotowuje się do zmiany cennika „na nowy, który będzie jeszcze atrakcyjniejszy dla nowych przewoŸników”.

Według obecnej umowy z Modlinem - przypomnijmy - Ryanair płaci 6 złotych za każdego odprawionego pasażera. Tymczasem każda wchodzšca nowa linia zaczynałaby od stawki 40 złotych.

MPL ocenia zawiadomienie LOT-u złożone w UOKIK-u „ jako nieuzasadnione, tym bardziej w kontekœcie, że linia ta nigdy nie prowadziła swojej działalnoœci z MPL Warszawa”.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL