Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Mikołaj Wild: pod koniec września ma być znana lokalizacja CPK

Bloomberg
W ostatnim tygodniu wrzeœnia br. ma zostać ogłoszony program inwestycji dotyczšcy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wraz z jego lokalizacjš - poinformował w czwartek PAP pełnomocnik rzšdu ds. CPK Mikołaj Wild.

Wild potwierdził wczeœniejsze wypowiedzi wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który informował, że decyzję odnoœcie lokalizacji CPK poznamy pod koniec wrzeœnia.

Pytany o lokalizację CPK powiedział, że "jednym z podstawowych założeń programu, nad którym pracuje, jest integracja Warszawy i Łodzi".

Wild dodał, że jeszcze przed ogłoszeniem opinii publicznej lokalizacji CPK, wczeœniej zatwierdzić musi jš jeszcze rzšd. Poinformował ponadto, że trwajš prace nad specustawš, która ma przyspieszyć inwestycje zwišzane z budowš CPK.

"Równolegle nad pracami nad koncepcjš, która zostanie przyjęta przez rzšd - mam nadzieję w najbliższych dniach - toczš się prace nad specustawš, która przyspieszy procesy inwestycyjne i usprawni tam, gdzie to tylko możliwe, wszystkie konieczne procesy zwišzane z tš inwestycjš" - powiedział Wild. Jak dodał, żeby proces inwestycyjny przebiegał bez zakłóceń, ta specustawa powinna wejœć do końca roku.

Pytany o model finansowania powiedział, że "wszystko wskazuje na to, że do momentu, w którym ostateczne decyzje odnoœnie finansowania będš musiały zostać podjęte, dzieli nas jeszcze przeszło rok". "Dlatego też, wszystko wskazuje na to, że będziemy chcieli zostawić sobie maksymalnš elastycznoœć w tym zakresie" - powiedział.

Również w czwartek, podczas Forum Lotniczego 2017 zorganizowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Wild mówił, że budowa CPK jest konieczna m.in. z powodu problemów z przepustowoœciš na warszawskim Lotnisku Chopina, które według prognoz "nasilš się w okolicach 2019 i 2020 r.".

Jak tłumaczył, to było "spustem", który sprawił, że należało podjšć decyzję o lokalizacji nowego lotniska. "Nie byłoby to rozsšdne nie skorzystać z dorobku zgromadzonych już analiz, ponieważ rynek rzeczywiœcie rozwija się bardzo dynamicznie. Powody, dla których wszystkie dotychczasowe raporty skłaniały się już do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w œwietle nowych faktów - czyli w œwietle tego, że przebijamy prognozy - okazujš się zbyt konserwatywne" - wskazał.

Jak mówił, budowa CPK jest zwišzana nie tylko z transportem lotniczym, ale także kolejowym, "co wišże się z istotnymi zmianami w ramach sektora kolei".

Według wicepremiera Morawieckiego, projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest "kluczowš decyzjš infrastrukturalnš w najbliższych 10 latach". Jak mówił, inwestycja może kosztować nawet ponad 30 mld zł.

Jednym z argumentów przemawiajšcych za budowš Centralnego Portu Lotniczego jest to, że warszawskie Lotnisko Chopina - największy port w kraju, obsługujšcy ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce - zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowoœci. Stołeczny port w 2016 roku obsłużył 12,8 mln pasażerów, a w tym roku - według szacunków - ma to być 14 mln. Przez pierwsze osiem miesięcy br. port obsłużył 10,4 mln pasażerów – to o 24 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku. Niektórzy eksperci twierdzš, że przepustowoœć Lotniska Chopina to 20 mln osób rocznie.

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że polskie porty lotnicze w ubiegłym roku obsłużyły blisko 34 mln pasażerów - o 12 proc. więcej niż w 2015 r. Według prognoz, w roku 2030 będzie to 60 mln podróżnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL