Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

KE: Ryanair musi szanować prawa pasażerów

Fotorzepa, Marta Bogacz
Pasażerowie, których loty zostały odwołane, majš szeroki zestaw praw, w tym prawo do odszkodowania - przypomniała w poniedziałek KE, reagujšc na masowe anulowanie lotów ogłaszane przez linię Ryanair. KE oczekuje, że przewoŸnik będzie szanował prawa podróżnych.

"Decyzje dotyczšce operacji sš podejmowane przez linie lotnicze, a nie Komisję Europejskš, ale linie lotnicze działajšce w UE muszš respektować europejskie przepisy" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Enrico Brivio.

Jak zaznaczył, dzięki UE pasażerowie, których loty zostały odwołane, majš prawo do zwrotu pieniędzy za bilet, przekierowania na inne połšczenie, jak również opieki i w okreœlonych okolicznoœciach do odszkodowania. "Oczekujemy, że Ryanair będzie przestrzegał europejskich zasad odnoszšcych się do praw pasażerów" - dodał Brivio.

Unijne regulacje mówiš, że jeœli lot jest odwołany, pasażer ma prawo do zwrotu kosztów, zmiany planu podróży lub lotu powrotnego, a także prawo do uzyskania pomocy i odszkodowania. Odszkodowanie w wysokoœci 250 euro w przypadku lotów na dystansie do 1 500 km i 400 euro za dłuższe loty na terenie UE przysługuje, jeżeli konsument został poinformowany o odwołaniu krócej niż 14 dni przed planowanym czasem odlotu. PrzewoŸnik lotniczy ma obowišzek wykazania, że poinformował osobiœcie o odwołaniu lotu, oraz podania daty, kiedy to zrobił.

Odszkodowanie nie będzie jednak przysługiwać, jeżeli przewoŸnik może dowieœć, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okolicznoœci, których nie można było uniknšć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych œrodków.

Choć zasady w tej kwestii sš ogólnoeuropejskie, ich egzekwowaniem zajmujš się krajowe organy. W Polsce jest to Urzšd Lotnictwa Cywilnego. "Jeœli firma nie respektuje przepisów, pasażerowie muszš się zgłaszać do krajowych organów, ale siła tych reguł jest taka, że firma zastanowi się dwa razy, jeœli miałaby ich nie przestrzegać" - podkreœlił inny z rzeczników KE Margaritis Schinas.

W poniedziałek ceny akcji Ryanaira spadały o 3,3 proc. po tym gdy irlandzki przewoŸnik zdecydował się na odwołanie kilkudziesięciu lotów dziennie z powodu braku pilotów i – jak głosi oficjalny komunikat - „chęci poprawy punktualnoœci linii”.

Dodatkowymi powodami, którymi linie uzasadniajš odwołanie lotów, sš skumulowanie absencji urlopowych, strajki kontrolerów lotów oraz warunki pogodowe.

W ubiegły pištek pasażerowie zaczęli otrzymywać e-maile, w których Ryanair informował o odwołaniu lotów, w ramach rekompensaty proponujšc zwrot pieniędzy lub bilet na inny lot.

Decyzja linii wywołała falę oburzenia klientów, którzy poczuli się zaskoczeni i dotknięci tš nagłš decyzjš. Irlandzki dziennik „Irish Times” przytacza np. historię uczestników przyjęcia weselnego, którzy na skutek odwołania lotu utknęli we Francji.

Zdaniem dublińskiej firmy analitycznej Goodbody Stockbrokers, na którš powołuje się Reuters, odwołanie tak dużej liczby lotów może kosztować Ryanair ok. 34,5 mln euro, z czego 23,5 mln to odszkodowania, 6,3 mln utracone wpłaty, a 4,7 mln – œrodki na posiłki, napoje i zakwaterowanie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL