Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Joanna Kulmowa „Jeszcze 37 wierszy". Żarty i sprawy ostateczne

materiały prasowe
Ważnym motywem najnowszego zbioru Joanny Kulmowej „Jeszcze 37 wierszy" jest temat poezji.

Wiosnš przyszłego roku Joanna Kulmowa – najstarsza poetka mieszkajšca i tworzšca dzisiaj w Warszawie – będzie œwiętować jubileusz 90. urodzin, ale już teraz w zbiorze „Jeszcze 37 wierszy" odlicza sobie „dziewięćdziesišt wiosen" i dodaje, że stał się cud. Tym cudem jest „œwiatło rzucone skosem", dzięki któremu widzi to, czego nie widziała wczeœniej, wie więcej niż kiedykolwiek, rozumie lepiej niż dotšd.

Wiersze składajšce się na ten zbiór pisane sš właœnie z perspektywy kogoœ, kto nie ukrywa podeszłego wieku, a nawet zwišzanego z tym niedołęstwa; że ma więcej za sobš niż przed sobš, więcej znajomych na tamtym brzegu niż na tym: „Jak całkiem żywi bywali" – czytamy w „Rówieœnikach" – tak całkiem bywajš umarli". Podmiot liryczny – podmiot rodzaju żeńskiego, dodajmy dla œcisłoœci – tych wierszy kpi i drwi, żartuje i szydzi z samej siebie, ale równoczeœnie mówi o sprawach ostatecznych, o bycie i niebycie, o pa...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL