Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Ratownik medyczny nie powinien orzekać zgonu i podawać środki zwiotczajšce mięśnie

Fotorzepa, Robert Gardziński
Orzekanie zgonu i podawanie œrodków zwiotczajšcych mięœnie to nie zadania dla ratownika – uważajš anestezjolodzy.

Zwišzek Zawodowy Anestezjologów (ZZA) nie zostawia suchej nitki na dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, którego konsultacje społeczne zakończyły się w œrodę. W uwagach przesłanych do resortu zdrowia anestezjolodzy podkreœlajš, że projekt jest kolejnym w tym roku aktem prawnym przedstawianym przez resort, którego głównym celem sš oszczędnoœci. A to „odbędzie się kosztem jakoœci udzielanych œwiadczeń i bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli".

Najbardziej niepokoi ich kwestia e-konsultacji, które majš zastšpić specjalistę w zespołach ratownictwa medycznego. Nowela zakłada bowiem, że do końca 2019 r. zniknš zespoły „S" z lekarzem specjalistš, a do rannych będš jeŸdzić wyłšcznie zespoły „P" z trzema ratownikami. Zdaniem ZZA takie rozwišzanie „bez uwzględnienia rodzaju zdarzenia i jego skali nie powinno być w ogóle rozpatrywane w sytuacjach bezpoœredniego zagrożenia życia pacjentów". – Obecnoœć lekarza w karetce bywa niezbędna. I nie chodzi o wyjazd do zdarzenia, ale np. transport chorego w ciężkim stanie. Jeœli muszę wysłać pacjenta oddychajšcego za pomocš respiratora do szpitala oddalonego o 100 km, nie mogę powierzyć go wyłšcznie ratownikom, którzy nie majš kompetencji do interwencji w sytuacji gwałtownego pogorszenia się jego stanu. Muszę wysłać z pacjentem jednego z lekarzy, pozbawiajšc się specjalisty na oddziale. To naraża szpital na straty – tłumaczy szef oddziału intensywnej terapii z południowej Polski.

Specjaliœci oceniajš, że usunięcie lekarzy z pogotowia zdezorganizuje dzisiejszy, sprawnie działajšcy system ratownictwa przedszpitalnego i zwiększy obcišżenie kosztami i pracš szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć.

Anestezjolodzy pytajš także, kto stwierdzi zgon w braku lekarza, który dziœ, zgodnie z ustawš o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jako jedyny ma prawo orzekania œmierci. Obawiajš się, że bez ustawy o koronerach takš funkcję może przejšć ratownik:

– Widzimy takie niebezpieczeństwo. Zgodnie ze stanem prawnym w chwili obecnej nie ma takiej możliwoœci, ale za chwilę może się okazać, że będzie to możliwe – tłumaczy dr Jerzy Wyszumirski, przewodniczšcy ZZA.

Anestezjolodzy protestujš też przeciwko rozszerzeniu kompetencji ratowników o podawanie pacjentom leków zwiotczajšcych i intubację w sytuacjach innych niż nagłe zatrzymanie kršżenia.

– To zwiększy liczbę zgonów pacjentów w okresie przedszpitalnym – podkreœlajš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL