Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Sieć szpitali: uwagi do rozporzšdzenia

Fotolia.com
Resort zdrowia uwzględnił uwagi do rozporzšdzenia o sieci szpitali. Ale tylko kilka z niemal 100 zgłoszonych.

W konsultacjach publicznych pojawiło się aż 96 uwag do projektu rozporzšdzenia ministra zdrowia w sprawie okreœlania szczegółowych kryteriów kwalifikacji do poziomów sieci. Resort zdrowia uwzględnił tylko 14 z nich. Większoœć uznał za niezasadne.

Ministerstwo Zdrowia przyznało rację Zwišzkowi Zawodowemu Anestezjologów (ZZA), który krytykował pominięcie poradni anestezjologicznych w leczeniu bólu. Zwišzek zauważył, że rozporzšdzenie koszykowe prawo udzielania œwiadczeń leczenia bólu przyznaje w pierwszej kolejnoœci właœnie anestezjologom, specjalistom medycyny paliatywnej i neurochirurgom. Pominięcie poradni anestezjologicznych na rzecz np. neurologicznych jest więc sprzeczne nie tylko z logikš, ale także z zasadami poprawnej legislacji.

Ministerstwo przychyliło się także do uwag Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i œrodowisk neonatologów, by do profilu neonatologia – hospitalizacja na III poziomie referencyjnoœci dodać poradę logopedycznš.

Jak tłumaczš specjaliœci, wczesna stymulacja logopedyczna noworodków i niemowlšt jest kluczowa dla wspomagania rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wczeœniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Ginekolodzy-położnicy oraz doradcy laktacyjni podkreœlajš, że konsultacja logopedyczna jest też kluczowa dla wspomagania naturalnego karmienia piersiš u dzieci z problemami ze ssaniem. Diagnoza logopedy często pomaga zapobiec karmieniu sztucznemu, które wišże się z ryzykiem wystšpienia chorób metabolicznych i jest mniej korzystne niż karmienie mlekiem matki.

Resort zdrowia skorygował także fragment rozporzšdzenia dotyczšcy oœrodków dializoterapii przy szpitalach I i II poziomu sieci. Pierwotnie zakładano, że dializoterapia prowadzona przy szpitalach na poziomach podstawowych nie będzie finansowana ze œrodków publicznych. Teraz ministerstwo przyznało, że utrzymanie oddziałów nefrologii jako dodatkowego profilu jest konieczne dla utrzymania oœrodków dializ działajšcych przy szpitalach I i II poziomu.

Urzędnicy przychylili się także do uwag prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który zaproponował włšczenie do rozporzšdzenia poradni, w których realizowane jest leczenie w ramach programów lekowych. Z analiz NFZ wynika, że poradnia specjalistyczna jest jedynym miejscem realizacji programu lekowego w przypadku 30 œwiadczeniodawców. Chodzi m.in. o leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wštroby (WZW) typu C.

etap legislacyjny: po konsultacjach społecznych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL