Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Szpital w sieci z poradniš anestezjologicznš, internistycznš i pediatrycznš

Fotolia
Przed operacjš planowš w szpitalu pacjent trafi do poradni anestezjologicznej, a po pobycie na internie – poradni internistycznej.

Utworzenie przy każdym szpitalu, który wejdzie do sieci, poradni anestezjologicznej, internistycznej i pediatrycznej, zakłada nowelizacja rozporzšdzenia w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Wprowadzenie do koszyka œwiadczeń specjalistycznych porad z pediatrii i chorób wewnętrznych ma umożliwić kontynuację leczenia poszpitalnego i kontrolę jego efektów, co ma się przyczynić do skrócenia hospitalizacji.

Dużš zmianš jest wprowadzenie porady anestezjologicznej, podczas której pacjent będzie kwalifikowany do operacji. Jak tłumaczy dr Jerzy Wyszumirski ze Zwišzku Zawodowego Anestezjologów (ZZA), dziœ anestezjolog konsultuje pacjenta już przyjętego do szpitala, niekiedy ledwie kilka godzin przed operacjš. – Często okazuje się, że taki pacjent ma przeciwwskazania, np. problemy z sercem wymagajšce konsultacji kardiologicznej i musimy odesłać go do domu. Zdarza się też, że starszy pacjent nie jest œwiadomy czasu i przestrzeni, a my możemy zakwalifikować tylko osoby œwiadome. Takie sytuacje wišżš się nie tylko z niepotrzebnymi kosztami dla szpitala, ale przede wszystkim ogromnym stresem pacjenta. Zmiany w rozporzšdzeniu pozwolš je wyeliminować – tłumaczy dr Wyszumirski. I dodaje, że wprowadzenie konsultacji w poradni pozwoli uniknšć łamania prawa: – Rozporzšdzenie w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii mówi, że kwalifikacja przez anestezjologa ma się odbyć minimum 24 godziny przed zabiegiem. Dziœ, gdy pacjent kwalifikowany jest już w szpitalu, zdarza się, że anestezjolog konsultuje go póŸniej – dodaje dr Wyszumirski. Anestezjolodzy z ZZA postulowali takie rozwišzanie od dawna, szczególnie w kontekœcie zaopatrywania bólu okołoporodowego. Argumentowali, że rodzšca ze względu na ból nie zawsze wydaje w pełni œwiadomš zgodę na znieczulenie. Lepiej, by zgodziła się na nie przed porodem, kiedy może zapoznać się z listš ewentualnych komplikacji.

Dotychczas poradnie anestezjologiczne istniały w nielicznych szpitalach, które zdecydowały się na opłacanie ich z własnego budżetu. Rozporzšdzenie reguluje też dostęp do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego i ich wyników. Pacjenci w stanach zagrożenia życia majš ich wyniki otrzymywać od ręki, a w pozostałych – w cišgu pięciu dni.

etap legislacji: konsultacje publiczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL