Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

#RZECZoPRAWIE: Sebastian Irzykowski o zmianach w pielęgniarstwie

Sebastian Irzykowski
rp.pl
Nie wiem dlaczego tak póŸno zaczęto interesować się sytuacjš pielęgniarek i położnych, których najbardziej brakuje na oddziałach - mówił w czwartkowym programie #RZECZoPRAWIE Sebastian Irzykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Ekspert wskazał, że rozporzšdzenie, które ukazało się w pištek wprowadziło nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Poprzednie rozporzšdzenie nie spełniło ani oczekiwań pielęgniarek ani pracodawców ani samorzšdów.

- Zależało nam na tym aby metoda, która będzie okreœlała iloœć pielęgniarek na jedno łóżko była jak najprostsza – mówił.

W tej chwili mamy sytuację dyżurów jedno lub dwuosobowych na oddziałach, na których jest 20 czy 30 łóżek. Rozporzšdzenie ma sprawić, że jedna pielęgniarka będzie miała pod opiekš kilku, a nie kilkunastu pacjentów pod opiekš.

Irzykowski zwrócił uwagę, że na oddziale internistycznym często znajdujš się osoby obłożnie chore, wymagajšce opieki pielęgniarki praktycznie przez cały czas. Sytuacja, w której na oddziale znajduje się jedna pielęgniarka, taki pacjent jest pozostawiony sam sobie. Jest to bezpoœrednie zagrożenie życia.

Rozporzšdzenie ma wprowadzić także wymóg, aby przy stole operacyjnym obecne były dwie pielęgniarki. W chwili obecnej zdarza się, że przy operacji obecna jest salowa bšdŸ ratownik medyczny, a więc osoby, których nie powinno tam być.

W zakresie podwyżek jakie ustalono dla pielęgniarek i położnych ekspert wskazał, że kwotę 1600 zł brutto pielęgniarka otrzyma dopiero we wrzeœniu. Na rękę pielęgniarka otrzyma 900 zł więcej.

Podwyżka nie obejmie wszystkich pielęgniarek. Wyłšczone z porozumienia sš m. in. pielęgniarki pracujšce w DPS i pielęgniarki pracujšce w przychodniach, które nie sš jednoczeœnie pielęgniarkami œrodowiskowymi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL