Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Lekarze spoza UE nie będš musieli nostryfikować dyplomu

123RF
Resorty zdrowia i nauki pracujš nad możliwoœciš potwierdzenia kwalifikacji lekarzy z państw trzecich, by nie musieli nostryfikować dyplomu.

Resort zdrowia chce, by lekarze z dyplomem zza wschodniej granicy, szczególnie Ukrainy, mogli szybciej leczyć polskich chorych. Dlatego na poczštku marca wystšpił do ministra nauki i szkolnictwa wyższego z wnioskiem o zmiany w rozdziale drugim rozporzšdzenia z 22 grudnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicš.

Wrota do Unii

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia o uprawnienia do praktykowania medycyny w Polsce stara się obecnie ok. 500 osób. To w większoœci Polacy, którzy ukończyli na Ukrainie studia medyczne i chcieliby szybciej zaczšć praktykować w ojczyŸnie.

Zdaniem ekspertów na wzajemne uznawanie kwalifikacji lekarskich Ukrainy może się nie zgodzić Unia Europejska. Oznaczałoby to bowiem, że kwalifikacje zostanš uznane we wszystkich krajach członkowskich.

Rzeczniczka MNiSW Katarzyna Zawada zaznacza, że prace sš na bardzo wstępnym etapie. Ułatwienia miałyby być lekarstwem na chroniczny brak lekarzy. Zgodnie z wzorem opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla krajów UE, w Polsce na tysišc mieszkańców przypada zaledwie 2,3 lekarza, podczas gdy œrednia europejska wynosi 3,5. W dodatku, w obliczu pogłębiajšcych się problemów w służbie zdrowia, coraz więcej polskich lekarzy deklaruje chęć wyjazdu za granicę. W zeszłym roku Naczelna Izba Lekarska (NIL) wydała 747 zaœwiadczeń o postawie etycznej potrzebnych lekarzom do pracy w innych krajach UE, a nie wiadomo ilu zdecydowało się na wyjazd do krajów spoza Unii. Lekarze z państw trzecich mogliby skutecznie uzupełnić tę lukę.

Samorzšd lekarski, który od lat ostrzega o problemach kadrowych polskiej służby zdrowia, nie jest jednak zachwycony pomysłem resortów zdrowia i nauki. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Maciej Hamankiewicz uważa, że choć lekarzom z państw trzecich powinno się ułatwić możliwoœć praktykowania w Polsce, nie powinno się to dziać kosztem pacjentów. Jest za utrzymaniem egzaminu nostryfikacyjnego, ale wolałby, żeby przeprowadzany był przez izby lekarskie. Dziœ – tłumaczy – organizowany jest przez osiem uczelni medycznych, z których każda opracowuje własne pytania egzaminacyjne.

Coraz więcej chętnych

Ukraińcy to dziœ po Polakach najliczniejsza grupa narodowa praktykujšca medycynę w naszym kraju. Jest ich 314, co stanowi 36 proc. wszystkich 1142 cudzoziemców z prawem wykonywania zawodu (PWZ). Drugich w klasyfikacji Białorusinów jest ponad dwa razy mniej – 138, a Niemców ponad trzy razy mniej – 84. Ukraińców jest najwięcej także wœród dentystów z polskim PWZ – 72 (przy 59 Niemcach i 35 Białorusinach). Zgodnie z danymi NIL, w 2017 r. do egzaminu z polskiego dla medyków przystšpiło 245 cudzoziemców, 50 proc. więcej niż rok wczeœniej (163 osoby).

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL