Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Konsultacja z anestezjologiem dzień przed zabiegiem

AdobeStock
Konsultacja przed znieczuleniem do operacji lub do badania odbędzie się w przyszpitalnej poradni na dobę przed zabiegiem – zakłada projekt nowelizacji zarzšdzenia prezesa NFZ.

O to, by anestezjolog konsultował pacjenta jeszcze przed przyjęciem do szpitala, specjaliœci walczyli od dawna. Zwišzek Zawodowy Anestezjologów (ZZA) argumentował, że większoœć konsultacji odbywa się, gdy pacjent leży już w szpitalu, w wielu przypadkach dochodzi więc do marnowania pieniędzy. Okazuje się bowiem, że stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzenie zabiegu i chory zostaje odesłany do domu, ale Narodowy Funduszu Zdrowia i tak płaci za niepotrzebnš hospitalizację.

Budżet państwa narażony jest też na koszty leczenia zakażeń szpitalnych, a pacjent przeżywa niepotrzebny stres.

Sytuację zmieniła nowela rozporzšdzenia ministra zdrowia w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. We wtorek do konsultacji trafił projekt nowelizacji zarzšdzenia prezesa NFZ, wprowadzajšcy takš poradę anestezjologicznš do koszyka œwiadczeń gwarantowanych. Szpitale będš mogły jš rozliczyć z datš hospitalizacji, pod warunkiem że konsultacja do wykonania znieczulenia odbyła się przed hospitalizacjš.

Anestezjolodzy podkreœlajš, że nowe zasady pomogš im działać, opierajšc się na standardach postępowania w anestezjologii i intensywnej terapii, zgodnie z którymi kwalifikacja do znieczulenia ma się odbyć minimum 24 godziny przed zabiegiem. Dziœ natomiast regularnie konsultuje się chorego zaledwie na kilka godzin przed operacjš.

Według ZZA, wprowadzenie nowego œwiadczenia nie tylko zmniejsza ryzyko powikłań, ale skraca potencjalny czas pobytu w szpitalu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL