Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

Laury Norwida wręczone

Laureat w kategorii Sztuki plastyczne Kazimierz Gustaw Zemła, nagrodzony za wystawę "Wrota Miłosierdzia"
PAP/Jakub Kamiński
W poniedziałkowy wieczór na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostały Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Już po raz 16.

Wyróżnienia sš przyznawane artystom tworzšcym na Mazowszu za wybitne dzieło bšdŸ kreację – w czterech kategoriach.

Laureatem Nagrody „Dzieło życia” przyznawanej za całokształt twórczoœci został Jacek Bocheński – prozaik, publicysta, eseista, a także działacz opozycji demokratycznej w PRL.

W kategorii literatura nagrodę otrzymał Dariusz Suska za tom poetycki „Œciszone nagle życie” za pełnš paradoksów poezję poruszajšcš sprawy dotyczšce z jednej strony metafizyki i œmierci, a z drugiej – czasu i przestrzeni.

W kategorii muzyka wyróżniony został Paweł Mykietyn za operę „Czarodziejska Góra”, która miała premierę w ubiegłym roku na Warszawskiej Jesieni. Z kolei Kazimierz Gustaw Zemła odebrał statuetkę w dziedzinie sztuk plastycznych za wystawę „Wrota Miłosierdzia”, którš można było oglšdać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W kategorii teatr nagrodę przyznano Maciejowi Prusowi za reżyserię spektaklu „Madame de Sade” w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Nazwiska laureatów ogłosili przewodniczšcy kapituł: Małgorzata Komorowska, Krzysztof Masłoń, Lech Œliwonik i Stanisław Wieczorek.

W gronie laureatów nagrody im. Cypriana Kamila Norwida znaleŸli się już wczeœniej tacy twórcy jak: Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Grzegorzewski, Kazimierz Kord, Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński.

Galę uœwietnił występ Doroty Miœkiewicz w towarzystwie pianisty Marcina Wasilewskiego i Atom String Quartet. Oprawę muzycznš zapewniło Trio ohne Worte, a wieczór poprowadziła Magda Mołek.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL