Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Powrót PiS do przeszłości

AFP
Gabinet Beaty Szydło to wierna kopia gabinetów PiS z lat 2005–2007. Ale jest też kilka niespodzianek.

W nowym rzšdzie będzie trzech wicepremierów. Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK, niegdyœ członek Rady Gospodarczej przy Premierze Donaldzie Tusku, ma zostać wicepremierem i ministrem rozwoju odpowiedzialnym za gospodarkę ma zostać.

Wicepremierami będš też Piotr Gliński jako minister kultury oraz Jarosław Gowin jako minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo Finansów obsadzi Paweł Szałamacha, Ministerstwo Skarbu Państwa – Dawid Jackiewicz, Ministerstwo Cyfryzacji – Anna Streżyńska, Ministerstwo Energetyki – Krzysztof Tchórzewski, Ministerstwo Zdrowia – Konstanty Radziwiłł, MON – Antoni Macierewicz, MSZ – Witold Waszczykowski, MSWiA – Mariusz Błaszczak, Ministerstwo Sprawiedliwoœci – Zbigniew Ziobro, Ministerstwo Edukacji Narodowej – Anna Zalewska, Ministerstwo Rolnictwa – Krzysztof Jurgiel, Ministerstwo Gospodarki Morskiej – Marek Gróbarczyk, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Adamczyk, Ministerstwo Pracy – Elżbieta Rafalska, Ministerstwo Œrodowiska – Jan Szyszko, Ministerstwo Sportu i Turystyki – Witold Bańka.

Konstruujšc nowy gabinet, Jarosław Kaczyński w dużej mierze oparł się na politykach, którzy byli ministrami lub wiceministrami w pierwszych rzšdach PiS. Do swoich dawnych resortów jako ministrowie wracajš Krzysztof Jurgiel (rolnictwo), Jan Szyszko (œrodowisko), Marek Gróbarczyk (gospodarka morska), a także Elżbieta Rafalska (była wiceministrem, a będzie ministrem pracy).

NajwyraŸniej widać to jednak w resortach siłowych, w których Kaczyński postawił na kandydatów słynšcych w latach 2005–2007 z kontrowersji.

Szefem MON został Antoni Macierewicz, który dekadę temu był wiceministrem obrony i szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Zasłynšł publikacjš raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Dokument nie wykazał wszechwładzy WSI w polskiej polityce, biznesie i mediach. Po tej operacji notowania Macierewicza u braci Kaczyńskich wyraŸnie spadły. Odbudował swš pozycję politycznš po katastrofie smoleńskiej, kierujšc pracami zespołu parlamentarnego dowodzšcego, że w Smoleńsku doszło do zamachu.

Także Zbigniew Ziobro wraca na stare œmieci – ponownie będzie ministrem sprawiedliwoœci i tak jak w latach 2005–2007 PiS zamierza mu podporzšdkować prokuraturę, która za rzšdów Platformy została wydzielona z rzšdu. Ziobro jako minister był twarzš wszystkich najbardziej kontrowersyjnych operacji specjalnych – w tym próby zatrzymania Barbary Blidy, która skończyła się jej samobójstwem, oraz operacji przeciw kardiochirurgowi Mirosławowi G., któremu zarzucił uœmiercanie pacjentów.

Koordynatorem służb specjalnych będzie Mariusz Kamiński, który za pierwszych rzšdów PiS tworzył Centralne Biuro Antykorupcyjne. Problem w tym, że na Kamińskim cišży wyrok trzech lata więzienia i dziesięcioletniego zakazu zajmowania stanowisk publicznych za przekroczenie uprawnień przy działaniach dotyczšcych afery gruntowej, wymierzonej w Andrzeja Leppera. Wyrok jest jednak nieprawomocny, dlatego Kamiński ma szansę na nominację. – Wierzę głęboko, że sprawiedliwoœć będzie po jego stronie – mówiła w poniedziałek Beata Szydło.

Nowe rozdanie widać za to w resortach gospodarczych. Jego symbol to Mateusz Morawiecki, który jest nowalijkš w polityce. Ale i tutaj można szukać analogii z pierwszymi rzšdami PiS. Tam ministrowie finansów – a to oni byli kreatorami polityki gospodarczej – także wywodzili się spoza PiS i mieli poglšdy liberalne, a nie etatystyczne (Zyta Gilowska i Stanisław Kluza).

Prawš rękš Morawieckiego będzie Jerzy Kwieciński, pierwszy wiceminister ds. rozwoju, ale w randze konstytucyjnego członka rzšdu. Kwieciński w pierwszych rzšdach PiS był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ministrem finansów będzie Paweł Szałamacha, w latach 2005–2007 wiceminister Skarbu Państwa. Resortem skarbu pokieruje inny były wiceminister w tym resorcie – Dawid Jackiewicz. Niespodziankš jest nominacja dla Krzysztofa Tchórzewskiego do Ministerstwa Energetyki. Tchórzewski co prawda nowš twarzš w rzšdach PiS nie jest – to jeden z najwierniejszych druhów Kaczyńskiego z czasów Porozumienia Centrum – ale dotšd zajmował się infrastrukturš, a nie energetykš.

Te nominacje – zwłaszcza Morawieckiego i Szałamachy – to wyraŸny sygnał dla rynków finansowych, że PiS będzie bardzo ostrożny w realizacji swych rozbuchanych obietnic finansowych z kampanii wyborczej.

Skład rzšdu jest także efektem wewnętrznych rozgrywek frakcyjnych w PiS. Ministrami zostali sprawdzeni towarzysze prezesa, tacy jak Tchórzewski, Jurgiel czy szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Kaczyński dopieœcił także liderów partii sojuszniczych. W rzšdzie będš nie tylko Ziobro oraz Gowin, ale także ich współpracownicy. Anna Streżyńska (cyfryzacja) i Konstanty Radziwiłł (zdrowie) zwišzani sš z partiš Gowina, szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa – z ugrupowaniem Ziobry. Jest też grupa polityków bliskich Radiu Maryja, w tym Macierewicz, Szyszko oraz Gróbarczyk.

Beata Szydło zachowała nieco autonomii, m.in. w doborze składu Kancelarii Premiera. Dwoje jej bliskich współpracowników, których typowała na ministrów – Elżbieta Witek oraz Henryk Kowalczyk – ministrami nie zostało. Wylšdowali właœnie w Kancelarii Premiera. Witek będzie szefowš gabinetu politycznego premiera i rzecznikiem rzšdu, a Kowalczyk – szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ale i w Kancelarii Premiera będš czuwać ludzie Kaczyńskiego, tacy jak jego najbardziej zaufany wiceszef PiS Adam Lipiński, który zostanie ministrem ds. kontaktów z parlamentem.

To w Kancelarii Premiera urzędować będš także Mariusz Kamiński jako koordynator specsłużb oraz Konrad Szymański jako minister ds. europejskich.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL