Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Nowe znaleziska w CAW

CAW
W Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW) znaleziono akta personalne żołnierzy Oddziału II Sztabu Generalnego oraz funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

We wtorek Pełnomocnik do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych dr hab. Sławomir Cenckiewicz złożył zawiadomienie w oddziałowej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie o możliwoœci popełnienia przestępstwa, polegajšcego na nie przekazaniu akt personalnych żołnierzy wojskowych organów bezpieczeństwa przechowywanych w zbiorach CAW do zasobu IPN.

Chodzi o akta personalne funkcjonariuszy MBP – Romana Romkowskiego i Józefa Czaplickiego, a także żołnierzy Oddziału II Sztabu Generalnego – Nikifora Gołoœnickiego, Stanisława Flato, Zygmunta Okręta i Aleksego Kukanowa.

Warto przypomnieć, że Sławomir Cenckiewicz został również przesłuchany 5 lutego przez prokuratora IPN-KŒZpNP w zwišzku ze wszczętym innym œledztwem w sprawie dokumentów ujawnionych w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Tego samego dnia dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego dr hab. Sławomir Cenckiewicz przekazał do zasobu archiwalnego IPN odnalezione akta osobowe żołnierzy Zarzšdu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczšce Marka Dukaczewskiego, Zdzisława Żyłowskiego oraz Czesława Wawrzyniaka.

Co ważne, odnalezione w CAW akta żołnierzy Zarzšdu II sš głównymi aktami personalnymi tych oficerów, które tylko w częœci pokrywajš się z ich dokumentacjš osobowš udostępnianš w archiwum IPN.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL