Kraj

Nowe znaleziska w CAW

CAW
W Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW) znaleziono akta personalne żołnierzy Oddziału II Sztabu Generalnego oraz funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

We wtorek Pełnomocnik do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych dr hab. Sławomir Cenckiewicz złożył zawiadomienie w oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na nie przekazaniu akt personalnych żołnierzy wojskowych organów bezpieczeństwa przechowywanych w zbiorach CAW do zasobu IPN.

Chodzi o akta personalne funkcjonariuszy MBP – Romana Romkowskiego i Józefa Czaplickiego, a także żołnierzy Oddziału II Sztabu Generalnego – Nikifora Gołośnickiego, Stanisława Flato, Zygmunta Okręta i Aleksego Kukanowa.

Warto przypomnieć, że Sławomir Cenckiewicz został również przesłuchany 5 lutego przez prokuratora IPN-KŚZpNP w związku ze wszczętym innym śledztwem w sprawie dokumentów ujawnionych w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Tego samego dnia dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego dr hab. Sławomir Cenckiewicz przekazał do zasobu archiwalnego IPN odnalezione akta osobowe żołnierzy Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące Marka Dukaczewskiego, Zdzisława Żyłowskiego oraz Czesława Wawrzyniaka.

Co ważne, odnalezione w CAW akta żołnierzy Zarządu II są głównymi aktami personalnymi tych oficerów, które tylko w części pokrywają się z ich dokumentacją osobową udostępnianą w archiwum IPN.

Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL