Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Świštynie różnych wiar otwarte dla wszystkich

Andrzej Błaszczak (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
W Warszawie, Poznaniu i Krakowie odbędzie się dziœ trzecia edycja Nocy Œwištyń - wieloreligijnego wydarzenia przywołujšcego kilkusetletniš tradycję tolerancji religijnej w Polsce.

Tego wieczora drzwi œwištyń różnych wyznań i wspólnot religijnych otworzš się przed wszystkimi zwiedzajšcymi.

- Polak-katolik spotka się z Polakiem-muzułmaninem, a Polak-protestant z Polakiem-bahaitš - do takich spotkań ponad "granicami" zapraszamy wszystkich uczestników tej nocy- mówi Zbigniew Bujak ze Stowarzyszenia Warszawa Wielu Religii.

Dodaje, że innym celem Nocy jest przeciwdziałanie nietolerancji, aktom mowy nienawiœci i przestępstwom na tle nietolerancji religijnej.

- W ostatnich latach widzimy ogromny wzrost tego typu zjawisk. Badania Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego pokazujš, że współczeœnie 95 proc. młodzieży spotyka się z mowš nienawiœci w internecie, a w ubiegłym roku zgłoszonych zostało ok. 1,6 tys. przestępstw z nienawiœci, najczęœciej motywowanej religijnie – mówi Bujak.

Podkreœla, że to ogromny wzrost, dlatego Stowarzyszenie chce stworzyć platformę, która będzie temu przeciwdziałać.

- Noc Œwištyń jest inicjatywš, dzięki której dowiadujemy się więcej o życiu wyznawców innej religii, a przede wszystkim możemy ich poznać – tłumaczy Bujak.

Tegoroczna edycja Nocy Œwištyń odbędzie się w trzech miastach: Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

- W każdym z nich zwiedzajšcy będš mogli odwiedzić kilka œwištyń różnych wyznań oraz spotkać się z ich przedstawicielami - duchownymi i członkami danej wspólnoty – tłumaczy Zbigniew Bujak.

Każda œwištynia przygotowała na dziœ swój program kulturalny. W Warszawie poznanie innych religii można zaczšć od nauki języka, arabskiego w Oœrodku Kultury Muzułmańskiej czy hebrajskiego w Synagodze im. Nożyków.

Tego wieczora będzie można zwiedzić œwištynie,które nie sš tak łatwo dostępne jak np. jedynš w Polsce Gurudwarę sikhijskš oraz rodzimowierczy Chram.

W Zborze Koœcioła Zielonoœwištkowego można będzie zobaczyć multimedialny spektakl OKNO, a w Centrum Wiary Baha'i wzišć udział w zajęciach interaktywnych „Jak się modlš Bahaici".

W Parafii Ewangelicko-Reformowanej odbędzie się koncert organowy, w Cerkwi Koœcioła Greckokatolickiego pw. Zaœnięcia Najœwiętszej Marii Panny koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu chóru, a w Zborze Koœcioła Zielonoœwištkowego koncert Sienna Gospel Choir.

Muzyka zabrzmi też w Krakowie w Zborze Koœcioła Zielonoœwištkowego, a uzupełni jš Œpiewanie mantr w Oœrodku Sanghaloka Wspólnoty Buddyjskiej Triratna.

Organizatorzy zaplanowali także pokazy filmów w Parafii Koœcioła Ewangelicko-Metodystycznego, Zborze Koœcioła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Centrum Muzułmańskim.

Noc Œwištyń w Poznaniu to z kolei czas spotkania z Batiuszkš – prawosławnym księdzem w Parafii Prawosławnej œw. Mikołaja, reformowanymi katolikami w Parafii Reformowanego Koœcioła Katolickiego oraz przedstawicielami tradycji BON w Oœrodku Jungdrung BON.

Po raz pierwszy w Nocy Œwištyń uczestniczyć będš dwie œwištynie muzułmańskie. Będzie także dwugłos judaistyczny - z jednej strony będzie można odwiedzić synagogę ortodoksyjnš, z drugiej - reformowanš, czyli bardziej liberalnš w swoim odczytaniu zasad judaizmu.

Poza tym wieczorem będzie można się dowiedzieć o znaczeniu pištej modlitwy w islamie oraz medytacji w buddyzmie. W niektórych œwištyniach dla zwiedzajšcych będzie czekał ż poczęstunek.

Noc Œwištyń zakończy 17 wrzeœnia odbywajšcy się w Poznaniu Koncert międzyreligijny w Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wszystkich Œwiętych. W programie m.in. ekumeniczna symfonia organowa na tematy pieœni różnych Koœciołów w wykonaniu Michała Szostaka, członka The Royal College of Organists z siedzibš w Londynie.

Noc Œwištyń po raz pierwszy zorganizowana została w 2015 roku w Warszawie w ramach obchodów Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które przypadajš 21 wrzeœnia. Jej pomysłodawczyniš była Aleksandra Żegota, dla której inspiracjš była Noc Muzeów.

Szczegółowy program Nocy Œwištyń można znaleŸć na stronie www.nocswiatyn.pl.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL