Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Zadośćuczynienie za odwołanie wycieczki w ostatniej chwili

Fotolia
Ze względu na stres spowodowany odwołaniem wycieczki w ostatniej chwili turyœcie może należeć się rekompensata pieniężna.

Jeœli biuro podróży odwoła imprezę turystycznš w ostatniej chwili, może zapłacić nie tylko odszkodowanie za szkody majštkowe, ale i za niemajštkowe – orzekł Sšd Okręgowy w Opolu.

Sprawa dotyczyła turystów, których zawiadomiono o odwołaniu wycieczki na dzień przed wylotem do Egiptu. Powodem miały być zamieszki w tym kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradzało jednak wyjazd do Egiptu prawie tydzień wczeœniej. Opolskie biuro zawiadomiło swoich klientów o odwołaniu imprezy esemesem, wysłanym około godziny 22. Klienci mieli być na lotnisku o 3:35.

– Zgodnie z ustawš o usługach turystycznych, jeżeli organizator odwołuje imprezę z przyczyn niezależnych od klienta, ma on prawo do imprezy zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie lub natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych œwiadczeń. Może też dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy nastšpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż minimalna lub siły wyższej – mówi Piotr Cybula, radca prawny reprezentujšcy klientów.

Biuro zwróciło turystom pienišdze za wycieczkę, ale odmówiło wypłaty odszkodowania, powołujšc się na siłę wyższš. Sšd doszedł jednak do wniosku, że w przypadku zamieszek, o których przedstawiciele biura wiedzieli w dniu podpisania umowy z klientami, można mówić o działaniach osób trzecich.

– Gdyby organizator odwołał imprezę w dniu zamieszczenia przez MSZ komunikatu, być może mógłby powołać się na siłę wyższš – mówi prof. Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki SGH.

Nieoczekiwana zmiana planów i niedogodnoœci z tym zwišzane, a zwłaszcza koniecznoœć szybkiego poszukiwania ofert wypoczynku w innych biurach podróży, wišzała się z dodatkowym stresem i utratš przyjemnoœci z zaplanowanego urlopu. I to mimo że powodowie ostatecznie znaleŸli ofertę innego biura i wyjechali dwa dni póŸniej do Egiptu. Dlatego sšd przyznał im zadoœćuczynienie.

– Po raz pierwszy spotkałam się z wyrokiem przyznajšcym zadoœćuczynienie w przypadku odwołania imprezy. To ważny wyrok – ocenia prof. Zawistowska. Š?

Sygn. akt II Ca 1023/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL