Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Odszkodowanie za zatrucie jajkami zapłaci importer

Fotolia.com
Za szkodę wyrzšdzonš przez niebezpiecznš żywnoœć spoza UE importer odpowiada tak samo jak producent – na zasadzie ryzyka.

Główny inspektor sanitarny potwierdził, że jajka zatrute toksycznym œrodkiem owadobójczym fipronilem dotarły do Polski.

Potencjalnie zanieczyszczonš partię jaj dostarczono do odbiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, Mazowsza i Wielkopolski. GIS zapewnia, że obrót jajami został zablokowany i będš zwrócone dostawcy.

Gdyby jednak trafiły do obrotu i spowodowały szkodę konsumentów, mogliby oni pozwać nie tylko producenta, ale również importera.

Jak tłumaczy Ewa Rutkowska, partner w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, generalnie za szkodę wyrzšdzonš przez jakikolwiek produkt niebezpieczny odpowiada producent. To odpowiedzialnoœć na zasadzie ryzyka, niezależna od winy.

Gdy nie wiadomo, kto jest producentem, roszczenia można skierować do sprzedawcy.

– Jeœli w cišgu miesišca od zawiadomienia o szkodzie sprzedawca poda dane producenta z adresem albo poinformuje, od kogo on sam nabył ten produkt, zostaje zwolniony od odpowiedzialnoœci – wyjaœnia Ewa Rutkowska.

Za szkodę produktów importowanych, tak jak producent, na zasadzie ryzyka odpowiada importer z UE.

Prawniczka podkreœla, że przepisy naszego kodeksu cywilnego podajš innš definicję importera niż unijna dyrektywa nr 374/85/EWG o odpowiedzialnoœci za wadliwe produkty. Mówi ona, że importer to ten, kto sprowadza towar spoza UE na rynek unijny.

– Zgodnie z polskim przepisem importer to ten, kto wprowadza produkt pochodzenia zagranicznego do obrotu krajowego. Od zawsze argumentowaliœmy, że polski przepis należy interpretować zgodnie z dyrektywš, którš on implementuje. Potwierdziło to orzecznictwo polskich sšdów (np. SA w Szczecinie sygn. I ACa 377/13, SA w Łodzi sygn. I ACa 860/15, Sšd Najwyższy sygn. II CSK 816/14), które uznały, że importer odpowiadajšcy za produkt jak producent to podmiot, który importuje towar spoza UE na rynek unijny – tłumaczy Ewa Rutkowska. I dodaje, że z takš sytuacjš miała do czynienia w jednej z prowadzonych spraw, w której pozwano polskiego dystrybutora towarów pochodzšcych z innego państwa UE, i sšdy dwóch instancji uznały, że nie jest on importerem w rozumieniu przepisów o odpowiedzialnoœci za produkt i nie odpowiada tak jak producent. Š?

Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL