Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt Polska-Izrael

Polski ambasador odpowiada na tekst Jana Tomasza Grossa

Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki
Fotorzepa/ Piotr Guzik
- Jestem smutny, ale nie zaskoczony uwagami Jana Grossa z artykułu "Prawo o polskich obozach œmierci jest stworzone do fałszowania historii" - napisał do redakcji "Financial Times" Arkady Rzegocki, polski ambasador w Londynie.

"Financial Times" opublikował artykuł we wtorek, niedługo po zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu nowelizacji ustawy o IPN. "Polski prezydent podpisał ustawę, w której za nielegalne uznaje się sugerowanie, że kraj miał jakikolwiek udział w nazistowskich zbrodniach wojennych, jednoczeœnie upierał się, że œrodek ten zagwarantuje godnoœć i prawdę historycznš Polski" - pisał Gross. "Jednak ostatecznym celem nowego prawa jest fałszowanie historii Holokaustu" - zastrzegł.

Przeczytaj ť Jan Tomasz Gross: Ustawa o IPN ma na celu fałszowanie historii

W polemice, która została opublikowana na Twitterze polskiej ambasady w Londynie, Arkady Rzegocki stwierdził, że "to kolejny przypadek, kiedy Gross zdecydował się kwestionować dobre intencje stojšce za nowš ustawš, której celem jest sprzeciw wobec błędnego przypisywania państwu polskiemu i narodowi odpowiedzialnoœci za przestępstwa Holokaustu, które to były skrupulatnie zaplanowane i bezwzględnie wykonane przez nazistowskie Niemcy".

"W przeciwieństwie do tego, co twierdzi Gross, nowelizacja nie ogranicza badań naukowych ani działalnoœci artystycznej. Nie zakazuje również informowania o niektórych aktach kryminalnych, dokonanych przez pojedyncze osoby lub grupy Polaków, na narodzie żydowskim podczas II wojny œwiatowej. Jest poważna różnica, której pan Gross nie chce zaakceptować, między pojedynczymi aktami a zinstytucjonalizowanš kryminalnš działalnoœciš państwa, która nigdy nie miała miejsca w Polsce" - czytamy w liœcie.

Ambasador zauważył, że państwo polskie nigdy nie kolaborowało z Niemcami, a "mimo zagrożenia karš œmierci, tysišce Polaków brało udział w pomaganiu Żydom w ucieczce z Holokaustu". Zastrzegł, że "nikt nie zaprzecza" istnieniu Polaków, którzy z różnych względów "przyłożyli rękę do tragicznego losu Żydów", ale "nie możemy pozwolić na pocišganie do odpowiedzialnoœci za zbrodnie nazistowskich Niemiec milionów Polaków, które ich nie popełniły". "Właœnie tego typu generalizacje będš zwalczane za pomocš nowego prawa" - wyjaœnił Rzegocki.

"Mam nadzieję, że pan Gross zaprzestanie wyszukiwania złych intencji polskiego rzšdu i zacznie doceniać dziedzictwo, które nowelizacja prawa próbuje chronić" - zakończył swój list polski ambasador w Londynie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL