Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt Polska-Izrael

"Marsz żywych" zostaje w Polsce

Fotorzepa, Piotr Guzik
Mimo płynšcych z Izraela głosów o przeniesieniu dorocznego Marszu Żywych do Jerozolimy, międzynarodowa fundacja organizujšca to wydarzenie zdecydowała, że nadal będzie się odbywało w Polsce.

O przeniesienie  Marszu Żywych do Jerozolimy apelowała ostatnio wiceminister edukacji Izraela. Ten apel to pokłosie awantury wokół uchwalonej niedawno nowelizacji ustawy o IPN, która zakłada karanie za obarczanie narodu polskiego współodpowiedzialnoœciš za Holokaust i używanie sformułowania "polskie obozy œmierci".

Na temat nowelizacji wypowiedziała się fundacja International March of the Living, która we współpracy z ministerstwem edukacji Izraela współorganizuje wycieczki młodzieży do Polski, które obejmujš również udział w Marszu Żywych.

Władze fundacji sprzeciwiły się nowemu polskiemu ustawodawstwu, opowiadajšc się za otwartym dialogiem i dyskusjš we wszystkich aspektach zwišzanych z Holokaustem w Poslce i w Europie.

Jednoczeœnie prezes International March of the Living, Phyllis Greenberg Heideman, opowiedziała się za podtrzymaniem tradycji Marszu Żywych, który odbywa się w Polsce od 1988 roku, a od 1996 - corocznie .

Podkreœliła, że w cišgu tych minionych 30 lat dokonano "ogromnego postępu na płaszczyŸnie stosunków polsko-żydowskich, a także w stosunkach między Polskš a Państwem Izrael", w czym znaczšcš rolę odegrał również Marsz Żywych.

"Mamy nadzieję, że rzšdy Izraela i Polski znajdš sposób na rozwišzanie obecnego impasu, abyœmy mogli kontynuować nasze ważne działania edukacyjne, nauczajšc historii Zagłady i dzięki temu budować bardziej tolerancyjny i pełen współczucia œwiat dla wszystkich członków ludzkiej rodziny" - napisały władze International March of the Living w oœwiadczeniu.

Zapowiedziano też, że w 2018 roku Marsz Żywych odbędzie się - jak zwykle - w Polsce.

ródło: motl.org

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL