Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komornicy

Komornicy chwalš pomysł resortu Ziobry ws. karania alimenciarzy

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa/Jerzy Dudek
Nowelizacja kodeksu karnego, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci to krok w dobrym kierunku, aby większa iloœć dzieci otrzymywała pienišdze, które prawnie im się należš – uważa Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Obecnie w Polsce 1 mln dzieci czeka na alimenty od rodziców. Do tej pory wystarczyło od czasu do czasu wpłacić niewielkš kwotę na dziecko, aby uniknšć odpowiedzialnoœci karnej. Tę sytuację ma zmienić nowelizacja kodeksu karnego przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Jako krok w dobrš stronę pomysł resortu Zbigniewa Ziobry ocenia Krajowa Rada Komornicza.

- Wprowadzenie rozwišzania, które zakłada, że uregulowanie należnoœci uchroni przed karš więzienia, powinno skutecznie zmobilizować dłużników do wywišzywania się ze zobowišzań – mówi Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Jego zdaniem, aby zwiększać skutecznoœć egzekucji komorniczej niezbędne sš zmiany w prawie, ale także brak przyzwolenia społecznego na niepłacenie na własne dzieci .

Komornicy przekonujš, że istotna jest także likwidacja ograniczeń o charakterze przedmiotowym w sprawach o egzekucję należnoœci alimentacyjnych, w szczególnoœci zwolnienia spod egzekucji sšdowej sum i œwiadczeń w naturze wyasygnowanych na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych dłużnika, a także zmiana przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę poprzez dalsze ograniczenie w sprawach alimentacyjnych kwot wolnych od zajęcia.

Aby zmobilizować dłużników do spłaty zaległoœci powinni oni odczuwać nieuchronnoœć utraty swojego majštku, w tym zajętych ruchomoœci. - Pomogłaby tu zmiana przepisów o egzekucji z ruchomoœci poprzez wprowadzenie możliwoœci sprzedaży zajętych ruchomoœci dłużników za kwotę poniżej połowy wartoœci oszacowania – wskazuje KRK.

Obecnie, po drugiej, bezskutecznej licytacji ruchomoœci, egzekucja jest umarzana. Brak możliwoœci sprzedaży ruchomoœci sprawia, że jest ona nieskuteczna. Rozwišzaniem, które sprawdza się chociażby we Francji jest trzecia licytacja, w której suma wywołania okreœlana byłaby w dół, aż do sprzedaży ruchomoœci.

W opinii KRK dobrym pomysłem mogłoby być także wprowadzenie możliwoœci orzekania przez sšd o prawie do zniszczenia ruchomoœci niesprzedanych na licytacji. Podobne rozwišzanie mogłoby dotyczyć sprzedaży nieruchomoœci tj. powinna zostać wprowadzona możliwoœć sprzedaży nieruchomoœci za kwotę poniżej 2/3 wartoœci oszacowania.

Na niskš œcišgalnoœć alimentów w Polsce wpływa także praca w „szarej strefie", która pozwala na ukrywanie faktycznych dochodów. - Aby zmienić tę sytuację, należałoby wprowadzić wysokie kary dla pracodawców zatrudniajšcych „na czarno" dłużników alimentacyjnych. Warto także rozważyć zwiększenia uprawnień sšdów do podejmowania z urzędu decyzji o zabezpieczeniu w toku postępowania o alimenty roszczeń alimentacyjnych – proponujš komornicy.

- Zajęcie majštku dłużnika już na etapie postępowania rozpoznawczego pozwoliłoby na sprawniejsze przeprowadzenie egzekucji w przyszłoœci. Obecnie, w okresie pomiędzy powstaniem tytułu wykonawczego, a wszczęciem egzekucji dłużnik dysponuje wystarczajšcym czasem do ukrycia swego majštku – przekonuje Rafał Fronczek, Prezes KRK.

W 2015 r. komornicy sšdowi prowadzili ponad 610 tys. egzekucji o alimenty, w tym 60 tys. nowych spraw. Skutecznoœć egzekucji komorniczej w tym obszarze w 2015 r. wyniosła 20%. W I półroczu 2016 r. jest już ona na poziomie podobnym, jak w całym ubiegłym roku. Tyle spraw zakończyło się wyegzekwowaniem należnoœci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL