Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komornicy

Krajowa Rada Komornicza: Uwaga! Jacek Demski – fałszywy komornik

Adobe Stock
Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożnoœci w zwišzku z przekazywaniem za poœrednictwem poczty elektronicznej wezwań do zapłaty wraz z drukami polecenia przelewu przez osobę bšdŸ osoby podajšce się za „komornika sšdowego Jacka Demskiego”.

KRK informuje, że w ewidencji komorników sšdowych nie figuruje komornik sšdowy Jacek Demski, a aktualny wykaz komorników sšdowych wraz z danymi teleadresowymi dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej pod adresem: http://www.komornik.pl/ bšdŸ na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoœci pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/.

- O każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw polegajšcych na podszywaniu się pod organy egzekucyjne, podrabianiu dokumentów i używaniu ich za autentyczne oraz usiłowaniu wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy œcigania - przypomina samorzšd komorników.

ródło: komornik.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL