Komornicy

Krajowa Rada Komornicza: Uwaga! Jacek Demski – fałszywy komornik

Adobe Stock
Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z przekazywaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wezwań do zapłaty wraz z drukami polecenia przelewu przez osobę bądź osoby podające się za „komornika sądowego Jacka Demskiego”.

KRK informuje, że w ewidencji komorników sądowych nie figuruje komornik sądowy Jacek Demski, a aktualny wykaz komorników sądowych wraz z danymi teleadresowymi dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej pod adresem: http://www.komornik.pl/ bądź na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/.

- O każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw polegających na podszywaniu się pod organy egzekucyjne, podrabianiu dokumentów i używaniu ich za autentyczne oraz usiłowaniu wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania - przypomina samorząd komorników.

Źródło: komornik.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL