Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komitet Obrony Demokracji

KOD do opozycji: Tak pięknie mówiliście o demokracji

Fotorzepa/ Marian Zubrzycki
Komitet Obrony Demokracji zaapelował do posłów opozycji w sprawie projektu ustawy liberalizujšcej przepisy ws. aborcji. "Zawiedliœcie społeczeństwo obywatelskie" - piszš członkowie KOD.

Sejm odrzucił projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017" zakładajšcy liberalizację przepisów ws. aborcji. Zabrakło 9 głosów, by projekt trafił do sejmowej komisji.

Apel w tej sprawie znalazł się na stronie Komitetu Obrony Demokracji. 

"Wczoraj wieczorem z ogromnš nadziejš na rozpatrzenie i wysłuchanie obywatelskiego projektu „Ratujmy Kobiety”, stawili się nasi przyjaciele reprezentujšcy komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Liczyli na to, że będš mogli przedstawić swoje racje, a następnie wzišć udział w dyskusji nad konkretnymi rozwišzaniami" - pojawiło się w komunikacie na stronie KOD.

"Jednak zawiedliœcie społeczeństwo obywatelskie, które wierzšc w wasze obietnice, stawiło się w œwištyni demokracji, którš powinien być Sejm, by przedstawić swoje racje i dyskutować o realnych problemach Polek i Polaków. Zapomnieliœcie, że esencjš demokracji jest dyskusja i merytoryczny spór, który owocuje dobrymi rozwišzaniami dla nas wszystkich" - czytamy dalej.

"Waszym obowišzkiem było nie tylko wysłuchać, ale również pochylić się nad tymi propozycjami. Tymczasem wyrzuciliœcie do kosza ciężkš pracę setek wolontariuszy, którzy każdego dnia, niezależnie od pogody, wychodzili na ulicę rozmawiać i zbierać podpisy pod tym obywatelskim projektem" - zarzucajš politykom opozycji członkowie KOD.

 

 

Apel KOD

Komitet Obrony Demokracji znalazł rozwišzanie w tej sytuacji. "Zgłoœcie projekt ustawy “Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety” do laski marszałkowskiej. Macie narzędzia, z których musicie dziœ skorzystać. DoprowadŸcie więc do sytuacji, w której projekt trafi pod obrady właœciwej komisji sejmowej. Na tym polega demokracja i szacunek dla tych, którzy wybrali Was na Wasze funkcje. Oczekujemy dziœ od Was odpowiedzialnoœci, konkretnych i realnych kroków" - apelujš do polityków.

"Na naszych obywatelskich protestach tak pięknie i przy użyciu doniosłych słów mówiliœcie o demokracji i prawach obywatelskich, właœnie teraz macie jeszcze szansę dać temu wyraz w działaniu" - kończš członkowie KOD.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL