Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Najdroższe ulice handlowe na świecie - raport Cushman & Wakefield

W USA sieci odzieżowe notowane na giełdzie sš pod bardzo dużš presjš ze strony Wall Street. Akcjonariusze oczekujš większej efektywnoœci, co przekłada się na zamykanie nierentownych sklepów, obniżanie kosztów stałych i zwiększanie marż.
AFP
Najdroższš ulicš handlowš œwiata jest nowojorska Górna Pišta Aleja, która wyprzedziła w rankingu Causeway Bay w Hongkongu. Jednak czynsze w obu lokalizacjach spadły ze względu na sprzedaż online.

Tak wynika z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield. Raport przedstawia ranking 462 najdroższych ulic handlowych œwiata. Został sporzšdzony w oparciu o dane dotyczšce wysokoœci czynszów za najlepsze powierzchnie handlowe.

- Zarówno Górna Pišta Aleja, gdzie czynsze roczne za powierzchnie handlowe spadły po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego, jak i Causeway Bay sš ponad dwukrotnie droższe od głównych ulic handlowych w innych krajach - podkreœlajš analitycy C&W.

Z czynszami na poziomie 13255,2 euro za mkw. rocznie Pola Elizejskie znalazły się na trzecim miejscu rankingu przed londyńskš New Bond Street (12433,6 euro za mkw. rocznie). Z kolei Ginza w Tokio awansowała na pištš pozycję dzięki wzrostowi czynszów do 12102,9 euro za mkw. rocznie. W pierwszej dziesištce awans odnotowała jeszcze jedna lokalizacja handlowa: Myeongdong w Seulu – o jednš pozycję na miejsce ósme.

W naszym regionie: Pola Elizejskie

Najdroższš lokalizacjš handlowš w regionie EMEA (kraje leżšce na terenie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki) sš nadal Pola Elizejskie w Paryżu pomimo spadku liczby turystów i wydatków konsumenckich, które w znacznym stopniu decydujš o kondycji sektora handlowego. W stolicy Francji znajduje się pięć najdroższych ulic handlowych regionu EMEA.

W Wielkiej Brytanii duże zainteresowanie wœród najemców obecnoœciš przy głównych ulicach handlowych, które w wielu przypadkach oferujš niewiele dostępnych lokali, przełożyło się na wzrost czynszów najmu. Dotyczy to przede wszystkim Londynu, gdzie odnotowano jeden z największych wzrostów w regionie EMEA, ponieważ sieci handlowe sš gotowe zapłacić więcej, aby zapewnić sobie dogodnš lokalizację gwarantujšcš dużš odwiedzalnoœć.

Czynsze przy londyńskiej New Bond Street – drugiej najdroższej ulicy handlowej w regionie EMEA – wzrosły w ostatnich 12 miesišcach o 14,3 proc., ale większymi wzrostami w tym czasie mogš się pochwalić Covent Garden (31,6 proc.) i Sloane Street (27,3 proc.).

Z kolei czynsze przy Via Montenapoleone w Mediolanie wzrosły w cišgu roku do czerwca o 20 proc., dzięki czemu lokalizacja ta umocniła się na trzeciej pozycji rankingu najdroższych ulic handlowych regionu EMEA. To potwierdza atrakcyjnoœć miasta wœród sieci zarówno nastawionych na rynek masowy, jak i oferujšcych towary luksusowe - podkreœlajš analitycy C&W.

- Sieci handlowe akceptujš nowoœci technologiczne i coraz więcej marek decyduje się na prowadzenie sprzedaży online jednoczeœnie z obecnoœciš w tradycyjnym kanale dystrybucji. Podnoszš także poprzeczkę w zakresie obsługi klientów, czego przykładami sš między innymi nowy sklep sieci Primark w Madrycie czy zmodernizowany lokal firmy Apple przy Regent Street w Londynie - opowiada Justin Taylor, dyrektor działu powierzchni handlowych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield.

Dodaje, że ze względu na silny popyt na odpowiedniš powierzchnię w odpowiedniej lokalizacji oraz niewystarczajšcš podaż przy większoœci najważniejszych ulic handlowych Europy czynsze nadal rosnš, a rynek handlowy rozwija się także w ich bezpoœrednim sšsiedztwie. Œwiadczš o tym wzrosty czynszów w lokalach przy takich ulicach Londynu jak przy Bond Street czy Oxford Street.

W Polsce: Nowy Œwiat

Najdroższš ulicš w Polsce pozostał Nowy Œwiat w Warszawie z rocznym czynszem na poziomie 1080 euro za mkw., który awansował o dwie pozycje na 40 miejsce w globalnym rankingu. W zestawieniu C&W analitycy sklasyfikowali ponownie aż 16 polskich ulic handlowych (patrz tabela powyżej)

- W Polsce przy ulicach handlowych bardzo dobrze rozwijajš się branże modowa i gastronomiczna. Najemcy szukajš szczególnie lokalizacji w centrach miast i przy odnowionych zabytkowych ulicach przycišgajšcych mieszkańców oraz turystów. W kolejnych latach mamy nadzieję na rozkwit tzw. destynacji zakupowych, za sprawš bardziej zdecydowanego wejœcia na nasz rynek marek premium i luksusowych. Najaktywniejsze będš branże z sektora mody, akcesoriów, biżuterii i obuwia, które od lat przyglšdajš się Polsce - komentuje Renata Kusznierska, partner, dyrektor działu powierzchni handlowych w Cushman & Wakefield w Polsce.

Z kolei Patrycja Dzikowska, associate director w dziale doradztwa i analiz rynkowych Cushman & Wakefield w Polsce, zwraca uwagę, że ulice handlowe o ugruntowanej pozycji nadal przycišgajš najemców nastawionych na rynek masowy.

- W przypadku Warszawy istotnym ograniczeniem rozwoju głównych ulic handlowych jest niewystarczajšca podaż powierzchni odpowiedniej jakoœci, która spełniałaby oczekiwania sieci handlowych. Najnowsze projekty przy głównych ulicach, realizowane w większoœci w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, takie jak Hotel Europejski czy obiekt biurowo-handlowy Centrum Marszałkowska, wpływajš na wzrost zainteresowania zarówno marek segmentu premium czy luksusowych, jak i najemców profilu masowego - mówi Patrycja Dzikowska.

Azja i Pacyfik: Hongkong na szczycie

Dzielnica Causeway Bay w centrum Hongkongu została ponownie najdroższš lokalizacjš handlowš w regionie Azji i Pacyfiku. Jednak presja zniżkowa na czynsze umożliwia niektórym sieciom handlowym pozyskanie lokali w atrakcyjnych miejscach na korzystnych warunkach czynszowych.

Z kolei w Chinach roœnie konkurencja ze strony rynku e-commerce. Jednym z nowych trendów jest łšczenie platformy online ze sprzedażš w tradycyjnych sklepach w celu odpowiedniego wpasowania się w zmieniajšce się zachowania konsumentów. Jednoczeœnie zarówno sieci handlowe, jak i wynajmujšcy podnoszš poprzeczkę w zakresie uatrakcyjniania klientom zakupów rozbudowujšc ofertę gastronomicznš i rozrywkowš.

- Sieci handlowe nadal ostrożnie podejmujš decyzje o otwieraniu nowych sklepów w regionie, między innymi z powodu obaw zwišzanych z niestabilnoœciš œwiatowej gospodarki. Ten trend utrzyma się również w 2017 r. Otwierajšc nowe lokale najemcy zazwyczaj koncentrujš się na jakoœci – nie na iloœci - uważa Theodore Knipfing, dyrektor działu powierzchni handlowych w regionie Azji i Pacyfiku w firmie Cushman & Wakefield. - Pomimo ostrożnych prognoz dla regionu, duże międzynarodowe i regionalne sieci handlowe będš zmuszone poszukiwać możliwoœci wzrostu w innych krajach, ponieważ ich rynki krajowe zbliżajš się do punktu nasycenia, a inwestorzy oczekujš wyników - prognozuje ekspert.

Ameryka Północna i Południowa: Nowy Jork

W USA sieci odzieżowe notowane na giełdzie sš pod bardzo dużš presjš ze strony Wall Street. Akcjonariusze oczekujš większej efektywnoœci, co przekłada się na zamykanie nierentownych sklepów, obniżanie kosztów stałych i zwiększanie marż. Trend ten wpłynšł w największym stopniu na ulice i centra handlowe w USA i utrzyma się również w 2017 r. Maleje również popyt ze strony globalnych marek na powierzchnię z przeznaczeniem na flagowe sklepy w Nowym Jorku – na tym rynku zadebiutowało kilku nowych operatorów, którzy bardzo ostrożnie podejmowali decyzje o wyborze odpowiedniej lokalizacji.

- W 2016 r. w Ameryce Północnej i Południowej wydatki konsumenckie utrzymały się na stabilnym poziomie dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy i niższym cenom energii. To trwały trend od 2015 r. i utrzyma się także w 2017 r. - uważa Gene Spiegelman, wiceprezes, dyrektor działu powierzchni handlowych w Ameryce Północnej w firmie Cushman & Wakefield.

Dodaje, że jednak w przyszłym roku i w latach następnych kluczowš kwestiš będzie utrzymanie równowagi pomiędzy sprzedażš w sklepach tradycyjnych i na platformach online. W sektorze handlowym w oœrodkach miejskich globalne marki będš dšżyć do podtrzymywania bezpoœredniego kontaktu z klientami.

- Wzroœnie natomiast presja na centra handlowe, które będš zmuszone oferować klientom coraz bardziej atrakcyjne warunki dokonywania zakupów oraz różnicować pozycję na rynku, aby zachować konkurencyjnoœć wobec dalszego rozwoju sektora bricks and clicks, czyli modelu łšczšcego sprzedaż internetowš i stacjonarnš - podkreœla Gene Spiegelman.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL