Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

„Drugie życie budynków, czyli grunt to dobra lokalizacja". Stare mury czekajš na inwestorów z wizjš

Podczas debaty podkreœlano, że stare budynki telekomunikacyjne łatwo dostosować do wymagań inwestorów.
Rzeczpospolita, Piotr Wittman
Niezabudowana działka w dobrej lokalizacji w centrum miasta to dziœ w Polsce prawdziwa rzadkoœć. Dlatego inwestowanie w wiekowe mury to przyszłoœć, od której nie uciekniemy.

Wiedzš o tym zarówno deweloperzy komercyjni, jak i mieszkaniowi. Wystarczy znajomoœć lokalnego rynku, wizja, plan i chęci, by z powodzeniem stary biurowiec zamienić w hotel, budynek mieszkalny, centrum handlowe czy przychodnię.

Wiele przykładów takich realizacji przedstawiono podczas poœwięconej idei rewitalizacji konferencji „Drugie życie budynków, czyli grunt to dobra lokalizacja", która odbyła się w Gdańsku. Było to już kolejne z serii spotkań organizowanych przez Nieruchomoœci Orange i „Rzeczpospolitš".

– Jeœli nie będziemy inwestować w wiekowš tkankę miejskš, serca polskich miast się wyludniš i życie przeniesie się na ich obrzeża, tam gdzie znajdujš się galerie handlowe – mówił Paweł Buchman, dyrektor Nieruchomoœci Orange Polska.

Ładniejsza przestrzeń

– W Trójmieœcie rynek mieszkań popularnych już się kończy. W zwišzku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak poszukiwanie mieszkań w centrach miast, a co za tym idzie, gruntów zabudowanych. Moim zdaniem nadawanie drugiego życia nieruchomoœciom to trend, który będzie się pogłębiał, i tego typu inwestycji będzie coraz więcej. I to jest bardzo dobre. Dzięki temu tkanka centrów miast będzie ładniejsza i lepiej zagospodarowana – akcentowała Anna Szałła, pełnomocnik zarzšdu firmy Ekolan z trójmiejskiego oddziału Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich.

Nic dziwnego, że w takiej sytuacji rewitalizacja stała się pojęciem coraz częœciej odmienianym przez wszystkie przypadki.

– Nie każde przekształcenie budynku można jednak nazwać rewitalizacjš. Rewitalizacja to nie tylko remont, przebudowa czy nadanie nowej funkcji. Należy odnosić jš do danego obszaru miasta, a nie do pojedynczych inwestycji. Dla nas przekształcenie budynku w ramach rewitalizacji jest elementem najprostszym. Najważniejszš zmianš jest zmiana społeczna na danym terenie – akcentowała Ewa Pielak, zastępca dyrektora w Biurze Rozwoju Gdańska.

Imponujšce realizacje

Gdańsk może już się pochwalić spektakularnymi przemianami. Przykład? Rewitalizacja cieszšcego się do niedawna złš sławš Dolnego Miasta – inwestycja nagrodzona m.in. przez Komisję Europejskš. To właœnie w tej dzielnicy swojš siedzibę – po przebudowaniu dawnej fabryki tytoniowej – znalazła między innymi firma LLP.

Ciekawe rewitalizacyjne realizacje znaleŸć można w całym kraju.

– Proces inwestycyjny jest bardzo złożony. Zakup nieruchomoœci wišże się przede wszystkim z lokalizacjš. W tym sensie drugie życie nieruchomoœci, rozumianej jako grunt, ma swoje znaczenie. To widać w centrach polskich miast. Niewštpliwie dużym sukcesem rewitalizacyjnym jest warszawska Hala Koszyki, która zmieniła się w nowe centrum towarzysko-kulturowe – mówił Sergiusz Gniadecki, prezes zarzšdu Allcon Investment w Gdyni.

Po nieruchomoœci, które czasy œwietnoœci majš już za sobš, sięgajš również inwestorzy publiczni, jak choćby Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Branża podkreœla jednak, że projekty dotyczšce starej tkanki budowlanej nie należš do łatwych.

– Bardzo ważne jest np. badanie oczekiwań konserwatora zabytków – podkreœlał Bolesław Kołodziejczyk, Head of Research & Advisory w firmie Cresa. W jego ocenie do każdej inwestycji należy podchodzić w sposób œwiadomy, analityczny, z dużym bagażem doœwiadczenia i wiedzy.

Tak było w przypadku dużej nieruchomoœci Orange, położonej miedzy ulicami Długš i Ogarnš w centrum Starego Miasta w Gdańsku. Mowa o prawie 13 tys. mkw. powierzchni, w której skład wchodzš połšczone ze sobš kamienice z pomieszczeniami biurowymi, handlowo-usługowymi i magazynowymi.

– W tym przypadku doœwiadczony deweloper najpierw udał się do miasta z pytaniem, jakie sš uwarunkowania dla tej nieruchomoœci, a dopiero potem zaczšł się zastanawiać, jak w przyszłoœci będzie wyglšdał jego model biznesowy – mówił Paweł Buchman. Podkreœlał, że inwestorzy i władze miejskie majš wspólny cel – doprowadzić do tego, by centra polskich miast tętniły życiem.

Gabinet w starej centrali

Dla częœci obiektów znajdujšcych się w zasobach Nieruchomoœci Orange przygotowane zostały już nawet projekty pokazujšce, jak można je przekształcić, by znów były użytkowane i cieszyły oko.

– W naszej ofercie mamy ponad 600 nieruchomoœci na terenie całej Polski. Ich łšcznš wartoœć szacuje się na ponad 900 mln zł. Wiele budynków telekomunikacyjnych po sprzedaży doskonale funkcjonuje jako lofty, biura czy przychodnie – wyliczała Małgorzata Stochmal, kierownik projektu Nieruchomoœci Orange Polska.

Orange to następca Telekomunikacji Polskiej. Kiedyœ rozsiane po całej Polsce centrale telefoniczne i stacje nadawcze wraz z innš infrastrukturš telekomunikacyjnš zajmowały duże obiekty. Rozwój technologiczny sprawił jednak, że te urzšdzenia potrzebujš dziœ zdecydowanie mniej przestrzeni. Orange Nieruchomoœci dšży więc do skomercjalizowania niewykorzystywanych zasobów.

– Mamy dobrze położone nieruchomoœci. Potrzebujemy tylko odważnych inwestorów, którzy uwierzš w nasze lokalizacje i zrealizujš na nich swoje wizje – podkreœlał Maciej Klukowski, dyrektor obrotu nieruchomoœciami Orange Polska. Zaznaczał, że za dawnymi obiektami telekomunikacyjnymi przemawia nie tylko ich œródmiejskie położenie, ale i względy technologiczne. Łatwo jest dostosowywać je do wymagań inwestorów.

– Nasze nieruchomoœci w tej chwili pokrywa lekka patyna. Wystarczš jednak stosunkowo niewielkie nakłady na elewację zewnętrznš i już można otrzymać ciekawe efekty. Budynki te były najczęœciej wznoszone w systemie słupowym, większoœć œcian można więc wyburzyć, co daje duże możliwoœci aranżacyjne, a jeœli zachowamy istniejšcy układ pomieszczeń, to dadzš się one wykorzystać na gabinety, sale dydaktyczne czy sale szkoleniowe – podkreœlał Klukowski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL