Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Nie tylko wesele w zabytkowym pałacu

Najlepsze sale sš rezerwowane nawet z rocznym wyprzedzeniem.
Fotolia
Renowacja kilkusetletniego zamku lub pałacu i przystosowanie go do œwiadczenia usług hotelowych może kosztować nawet kilkadziesišt mln zł.

Jeszcze pięć–siedem lat temu obiekty weselne wyrastały jak grzyby po deszczu – opowiada Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomoœci. – Chętnych do organizowania uroczystoœci było tak wielu, że miejsca trzeba było rezerwować nawet z rocznym wyprzedzeniem. Na najlepsze obiekty trzeba było czekać znacznie dłużej. Po okresie prosperity przyszły chudsze lata. Wiele Ÿle zarzšdzanych obiektów upadło i zostało wystawionych na sprzedaż.

(Nie)nasycony rynek

Także Jarosław Mikołaj Skoczeń, ekspert Emmerson Realty, ocenia, że szał na budowanie obiektów weselnych i biesiadnych już minšł. – Biznes rozwijał się prężnie od 2000 do 2010 roku. Powstawały m.in. małe obiekty na taniej ziemi na obrzeżach – mówi. – Dziœ buduje się znacznie mniej, rynek się nasycił. Sale bankietowe mamy we wszystkich hotelach, których przybywa. Trzeba też pamiętać, że drastycznie spada liczba œlubów.

Konkurencja jest bardzo duża. Najlepsze obiekty sš jednak bardzo oblegane.

Z kolei Agnieszka Renner, dyrektor pabianickiego oddziału Północ Nieruchomoœci twierdzi, że coraz bardziej popularne sš inwestycje w nieduże pensjonaty i hotele m.in. z salami weselnymi. – Rynek takich obiektów roœnie – ocenia. – Kupujšc gotowš nieruchomoœć, mamy ułatwione zadanie, bo na podstawie jego dotychczasowej działalnoœci możemy oszacować stopę zwrotu.

W ocenie Agnieszki Renner tego typu obiekty cieszš się zainteresowaniem w atrakcyjnych turystycznie rejonach. – Atutem dla inwestujšcego jest możliwoœć uzyskania dużych dotacji unijnych. Pienišdze z Unii Europejskiej mogš pokryć połowę kosztów. Drugie tyle trzeba wyłożyć samemu - mówi .

– Adaptowane na pensjonaty lub małe hotele zabytkowe pałacyki cieszš się dużym zainteresowaniem – przyznaje Jarosław Mikołaj Skoczeń. – Imprezy w historycznych wnętrzach stajš się coraz bardziej popularne od czasu, gdy œlubu nie trzeba zawierać w urzędzie stany cywilnego. Wiele par woli przenieœć uroczystoœć do innego, urokliwego miejsca.

W starych murach

Agnieszka Renner podkreœla, że inwestorzy wolš gotowe obiekty. – Szukajš zabytkowych pałaców, dworków. Odrestaurowywanie takich nieruchomoœci stało się modne – opowiada. – Z dbałoœciš o każdy szczegół urzšdzane sš luksusowe apartamenty. Zamki, pałace, dworki to idealne miejsca na wesela, konferencje, szkolenia. W Polsce mamy ok. 400 zamków i ponad 2 tys. odrestaurowanych pałaców przynoszšcych wysokie zyski.

Przedstawicielka agencji Północ Nieruchomoœci podkreœla, że szybko sprzedajš się obiekty w atrakcyjnej cenie.

– Najwięcej takich inwestycji znajdziemy w południowej Polsce – podaje Renner. Dodaje, że w ubiegłym roku sprzedano kilka zamków, kilkanaœcie pałaców i dworów, które do tej pory stały puste i niszczały.

Renowacja kilkusetletniego zamku lub pałacu i przystosowanie go do œwiadczenia usług hotelowych może kosztować, jak szacuje dyrektor Renner, nawet kilkadziesišt mln zł. – Pensjonat czy zamek można kupić za 1,2 mln zł. Remont i urzšdzenie eleganckiego hotelu to koszt 30–60 mln zł. Przedsięwzięcie powinno się zwrócić w cišgu 10–15 lat – szacuje Agnieszka Renner. – Obłożenie w hotelach urzšdzonych w stylowych murach jest o 30–40 proc. większe niż w nowoczesnych obiektach.

Tomasz Błeszyński komentuje, że rynek jest bardzo różnorodny – obok ekskluzywnych obiektów w zaadaptowanych pałacach i dworkach z powodzeniem działajš także nowo wybudowane obiekty. – Delikatne ożywienie w tym segmencie rynku spowodowane jest działaniem programu 500+. – Branża ponownie zaczyna się rozwijać, bo oprócz imprez weselnych oferuje też przyjęcia komunijne, urodzinowe, studniówki czy chrzciny.

Błeszyński zwraca uwagę, że inwestorzy szukajš działek pod nowe inwestycje. – Najważniejsza jest dobra lokalizacja. Miejsce musi być dobrze skomunikowane, ale jednoczeœnie nieco oddalone, majšce swoisty klimat – podkreœla doradca. – Liczy się możliwoœć organizacji imprez również w plenerze. Ważne sš miejsca hotelowe i zaplecze parkingowe.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL