Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Ranking agentów nieruchomości. Kto zadbał najbardziej o klienta szukajšcego biura

Najgorsze doœwiadczenie z agentem nieruchomoœci? Obiecuje i nie dotrzymuje słowa, nie przysyła oferty na czas.
123RF
Czy agenci, którzy wynajmujš najwięcej biur, sš też najlepsi, jeœli chodzi o obsługę klientów?

Postanowiliœmy to sprawdzić, wcielajšc się w role potencjalnego najemcy. Szukaliœmy lokalu dla kancelarii adwokackiej: około 70–80 mkw., najlepiej w centrum, na parterze albo pierwszym piętrze. Zależało nam na eleganckiej klatce schodowej i możliwoœci wywieszenia baneru. Pytaliœmy też o miejsca parkingowe albo przystanek komunikacji miejskiej w pobliżu biura.

Ocenialiœmy agentów w pięciu kategoriach (za każdš można było zdobyć gwiazdkę):

- za przejrzystoœć strony,

- za liczbę ofert do wyboru,

- za możliwoœć bezpoœredniego kontaktu z opiekunem oferty,

- za szybkie przesłanie oferty na e-maila,

- za spełnienie podanych przez nas kryteriów przez nadesłane oferty.

Knight Frank **

Zaczęliœmy poszukiwania od internetu. Sama strona firmy w sieci jest prawidłowo rozplanowana – kolory sš zestawione w taki sposób, że treœć jest bardzo czytelna. Można mieć jednak kilka zastrzeżeń co do wyszukiwarki – np. brak możliwoœci dokładnego wyboru szukanej powierzchni biura czy też możliwoœci wyboru dzielnicy. Po uzupełnieniu podstawowych kryteriów wyœwietlajš się jedynie dwie oferty, jednak nie spełniajš naszych oczekiwań co do lokalizacji.

To, czego dowiedzieliœmy się z sieci, potwierdził konsultant przez telefon: w interesujšcej nas okolicy nie ma ofert spełniajšcych nasze preferencje. Niestety, nie było możliwoœci połšczenia się z doradcš bezpoœrednio.

Walter Herz **

Witryna na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie. Niestety, nie trwa to długo. Znacznš częœć strony zasłania formularz zachęcajšcy do pozostawienia danych kontaktowych, co jest nawet zrozumiałe. Nie wiadomo jednak, dlaczego wpisanie danych nie skutkuje zniknięciem irytujšcego baneru. Należy zrobić to ręcznie. Na niewiele się to jednak zdaje, gdyż po każdym odœwieżeniu strony baner pojawia się ponownie, znacznie ograniczajšc nawigację.

Sama wyszukiwarka ofert funkcjonuje poprawnie. Ich opis jest bogatszy niż innych przypadkach (jest m.in. informacja o cenie za mkw.). Niestety, nie ma możliwoœci bezpoœredniego kontaktu z osobš odpowiedzialnš za ofertę. Zainteresowany musi wypełnić swoje dane w kolejnym formularzu i czekać na kontakt.

Firma nadrabia jakoœciš obsługi telefonicznej. Nie dodzwaniamy się co prawda bezpoœrednio do osoby odpowiedzialnej za dane ogłoszenie, bo na stronie podany jest ogólny numer do biura, ale osoba po drugiej stronie słuchawki jest zorientowana, aktywna, zadaje konkretne pytania i sugeruje inne rozwišzania. Co więcej, wspomina nawet o ofercie, która ma szansę spełnić podane przez nas kryteria. Obiecuje także kontakt ze strony innego pracownika, jednak przez dwa dni nie doczekaliœmy się odpowiedzi.

Savills ***

Strona internetowa jest mało czytelna. Wyszukiwarka ofert tak naprawdę nie istnieje. Po kliknięciu w pole „wyszukaj nieruchomoœć" otwiera się przed nami jedynie lista ofert, które nie sš w żaden logiczny sposób pogrupowane, nawet jeœli chodzi o miejscowoœci. W opisie oferty przy grafice znajduje się adres budynku, nieruchomoœci i dłuższy opis z kontaktem do opiekuna oferty. Nie ma jednak informacji, które lokale sš dostępne oraz jaka jest cena za mkw. W tym miejscu szczególnie brakuje mapy, która uwzględniałaby lokalizację ofert.

Aby poznać szczegóły ofert, konieczny jest kontakt telefoniczny. Plusem jest to, że dodzwaniamy się bezpoœrednio do osoby, z którš możemy umówić się na obejrzenie nieruchomoœci. Rozmowa z poœrednikiem pozostawia lepsze wrażenie, aniżeli wizyta na stronie internetowej. Doradca, chociaż się nie przedstawił, jest jednak chętny do rozmowy, zadaje konkretne pytania, jest pomocny. Wywišzuje się także z obietnicy wysłania kilku ofert na e-maila, które z lekkim opóŸnieniem, ale docierajš, i rzeczywiœcie spełniajš podane przez nas kryteria.

CBRE ***

Wyszukiwanie ofert na stronie jest w tym przypadku bardzo łatwe. Po wybraniu opcji „wyszukiwanie zaawansowane" mamy przed sobš czytelnš mapę, z dokładnymi lokalizacjami ofert. Możemy dowiedzieć się nieco więcej niż w przypadku Savills o dostępnej powierzchni lokali, ale i tak nie znajdziemy szczegółów np. na temat cen za mkw.

Jeœli chcemy zasięgnšć więcej informacji o interesujšcej nas ofercie, możemy wysłać formularz z zapytaniem, ale zapomnijmy o odpowiedzi w najbliższych dniach. Sam formularz jest doœć irytujšcy. Wypełnia się go ledwo widocznš szarš czcionkš na białym tle. Chcšc skontaktować się z przedstawicielami firmy, mamy do wyboru albo wysłanie e-maila, albo kontakt z centralš. Nie jest to najlepsze dla klienta rozwišzanie, gdyż dodzwaniamy się do recepcji. Pani jest chętna do pomocy, zapisuje kilka informacji, jednak nie jest w stanie powiedzieć nic więcej. Obiecuje za to kontakt ze strony doradcy jeszcze tego samego dnia, co rzeczywiœcie następuje. Z agentem możemy omówić telefonicznie kilka ofert oraz bez większej zwłoki umówić się na oglšdanie nieruchomoœci.

JLL ***

Strona internetowa wyglšda mało nowoczeœnie. Wyszukiwanie ofert sprawia trudnoœci, a większoœć informacji na temat nieruchomoœci jest dostępnych dopiero po utworzeniu konta. Bez tego nie dowiemy się niczego na temat tak podstawowej kwestii, jak choćby dostępna do wynajęcia powierzchnia. Brak też bezpoœredniego kontaktu do osoby odpowiedzialnej za ogłoszenie.

Niewiele więcej możemy dowiedzieć się, telefonujšc pod podany na stronie numer, ponieważ nie jest to bezpoœredni do agenta. Obsługa jest doœć miła, ale mało konkretna. Przez telefon nie otrzymujemy żadnych propozycji ofert biur, a jedynie obietnice kontaktu ze strony poœrednika.

Dokładnie o umówionej godzinie otrzymujemy telefon od agenta, który jest konkretny i bardzo dobrze zorientowany w rynku. Z głowy podaje kilka ofert spełniajšcych nasze kryteria. Chętnie umówi się także z nami na oglšdanie nieruchomoœci w wyznaczonym przez nas terminie.

Colliers ***

Bardzo dobrze i intuicyjnie rozwišzana wyszukiwarka lokali. Zaczynamy od wybrania miejscowoœci oraz metrażu. Następnie otwiera się mapa z konkretnymi lokalizacjami ofert, spełniajšcych te podstawowe kryteria. Wybieramy dokładny adres i po kliknięciu pojawiajš się szczegóły oferty.

Opis jest doœć bogaty i prawie wyczerpujšcy. Do pełni szczęœcia brakuje tylko informacji co do ceny za mkw. powierzchni biurowej. Czy dowiemy się tego, dzwonišc na podany w ogłoszeniu numer? Jak najbardziej. Łšczymy się bezpoœrednio z doradcš, ten jest bardzo chętny do pomocy oraz proponuje wysłanie szczegółów drogš e-mailowš. Na oferty trzeba jednak kilka dni poczekać.

AXI Immo ***

Nawigacja strony jest bardzo łatwa, to ważne. Wyszukiwanie jest doœć intuicyjne, ale oferty nie sš pogrupowane. Można rzec nawet, że panuje w nich chaos. Brakuje konsekwencji w tytułowaniu ogłoszeń. Na plus można zaliczyć to, co nie u wszystkich poœredników jest standardem: dokładne informacje na temat dostępnych powierzchni biurowych do wynajęcia na stronie. W szczegółach ofert jest także mapa z dokładnš lokalizacjš nieruchomoœci.

Niestety, nie ma możliwoœci bezpoœredniego kontaktu z osobš odpowiedzialnš za dane ogłoszenie. Dzwonišc na podany na stronie numer, możemy porozmawiać jedynie z sekretarkš, która zbierze nasze preferencje i obieca kontakt ze strony agenta „najpóŸniej jutro". Kontakt rzeczywiœcie następuje, doradca robi wrażenie dobrze przygotowanego do rozmowy, podaje kilka rozwišzań i proponuje spotkanie w celu obejrzenia nieruchomoœci.

BNP Paribas Real Estate ***

Strona nie jest typowš wyszukiwarkš nieruchomoœci. Pod zakładkš „powierzchnie biurowe" nie znajdziemy dostępnych ofert, a raczej opis usług. Trzeba trochę pogłówkować, aby znaleŸć odpowiedni numer kontaktowy i nie jest, jasne z kim będziemy rozmawiać.

Łšczymy się z sekretarkš, która przełšcza nas już do agenta. Ten jest od razu w stanie zweryfikować, czy będzie w stanie spełnić nasze oczekiwania i przechodzi do prezentacji oferty. Nie ma też żadnego problemu z podesłaniem szczegółów na e-maila, a nawet z natychmiastowš prezentacjš nieruchomoœci.

C&W *****

Można uznać, że strona firmy w sieci wyglšda doœć nowoczeœnie i działa szybko. Szczególne wrażenie robi bogaty i wyczerpujšcy opis ofert. Przede wszystkim sš informacje na temat ceny, powierzchni, wyposażenia, standardu, miejsc parkingowych, a nawet kosztów eksploatacyjnych. Trudno doszukać się jakichœ braków. Znalazło się nawet miejsce na ogólny plan budynków, jak również lokali.

Nie ma, niestety, możliwoœci bezpoœredniego kontaktu z opiekunem oferty, ale na stronie jest podany ogólny numer informacyjny. Dzwonišc, łšczymy się z paniš w recepcji, która po zebraniu podstawowych preferencji łšczy nas już z doradcš. Ten od razu jest w stanie zaproponować konkretnš ofertę, a nawet natychmiastowš możliwoœć obejrzenia nieruchomoœci.

Co prawda jego oferta nie spełnia wszystkich podanych przez nas kryteriów, ale zaznacza, że na spotkanie przygotuje także inne. Kontakt z doradcš to mocny punkt tej firmy.

Biuro Na Miarę *****

Interaktywna witryna firmy robi bardzo dobre wrażenie, wyglšda profesjonalnie i widać, że ma przemyœlanš konstrukcję. Na stronie głównej znajduje się łatwa do przyswojenia instrukcja, która zachęca do bezpoœredniego kontaktu z firmš. Ale nie ma innej możliwoœci, gdyż na stronie nie znajdziemy żadnych ofert. W zwišzku z tym można mieć mieszane odczucia, ale z pewnoœciš jest to dobre rozwišzanie dla osób, które nie majš czasu samemu przeglšdać ofert bšdŸ zwyczajnie chcš polegać tylko na poœredniku.

Jak wyjaœnia osoba po drugiej stronie słuchawki, rynek ofert biur na wynajem jest na tyle dynamiczny, że trudno byłoby zadbać o aktualnoœć witryny. Zdecydowanie czuć, że nasz rozmówca chce nam pomóc. Otrzymujemy obietnicę kontaktu jeszcze tego samego dnia i – co najważniejsze – firma się z tego wywišzuje. Nie ma też żadnego kłopotu, aby szybko umówić się na oglšdanie nieruchomoœci.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.palasz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL