Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Szułdrzyński: Poparcie PiS może jeszcze rosnšć

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Tak jak jedna jaskółka nie czyni wiosny, tak też jeden sondaż nie jest œwiadectwem zmiany społecznych nastrojów. Ale może być ciekawym sygnałem zapowiadajšcym, co może się dziać w przyszłoœci.

Ostatnie badanie IBRiS z ostrożnym zadowoleniem może przyjšć Nowoczesna. Zmiana wizerunkowa, jakš były klęska Ryszarda Petru i objęcie kierownictwa tej partii przez Katarzynę Lubnauer, przyniosła Nowoczesnej wzrost wykraczajšcy poza błšd statystyczny. Gdy jeszcze w listopadzie ledwie przekraczała ona próg wyborczy, w ostatnim badaniu może liczyć na ponad 10 proc. poparcia. Opozycja wcišż jednak nie ma szans na zwycięstwo nad PiS. Walczy raczej o przetrwanie.

Nowa szefowa Nowoczesnej przedstawiła jasne credo wolnorynkowe, chcšc trafić do zamożniejszej częœci klasy œredniej z większych miast. Pytanie, jakš odpowiedŸ merytorycznš przedstawi Platforma Obywatelska, po której kongresie programowym w opinii publicznej nie ma już œladu.

Prowadzšce w sondażach PiS może spać spokojnie, choć doœć brutalny sposób, w jaki przebiegały w ubiegłym tygodniu zmiany w ordynacji wyborczej, ustawie o Sšdzie Najwyższym czy Krajowej Radzie Sšdownictwa, z pewnoœciš nie będzie w przyszłoœci argumentem dla bardziej umiarkowanych wyborców, by opowiadać się za partiš Jarosława Kaczyńskiego.

Z tym że PiS ma wcišż potencjał do pewnego wzrostu poparcia. Choć zapowiedzi rekonstrukcji rzšdu okazały się falstartem, a cała operacja trwa zbyt długo (pierwsze przecieki mówiły, że do zmian w rzšdzie dojdzie na poczštku wakacji, teraz znów słyszymy o połowie grudnia czy nawet poczštku stycznia), PiS cišgle ma możliwoœć wizerunkowego zdyskontowania zmian w obozie władzy. Dlatego też można się spodziewać, że operacja pod tytułem „rekonstrukcja" zostanie użyta do tego, by wizerunkowo przykryć budzšce wiele kontrowersji zmiany w sšdownictwie i prawie wyborczym.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL