Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Odszkodowania od Niemiec: Między kompleksami a politykš godnościowš

By Unknown English: Unknown polish photographer - name not mentioned in the books nor on the print. [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
Podnoszenie przez Prawo i Sprawiedliwoœć tematu odszkodowań od Niemiec za II Wojnę Œwiatowš samo w sobie nie musiałoby być złym pomysłem.

Swoje roszczenia pod adresem Niemiec co jakiœ czas zgłaszajš różne kraje. Zrobiła tak Grecja, pomysł pojawił się również jakiœ czas temu we Włoszech. W krajach południa Europy tema odszkodowań był elementem rozgrywki z Brukselš w sprawia poluzowania surowego programu oszczędnoœciowego. Grecy wyszli z pomysłem żšdania odszkodowań od Berlina, ponieważ wiedzieli, że ogromny wpływ na decyzję Unii w sprawie pakietów ratunkowych dla Aten miała Angela Merkel.

Gdyby Polska używała swoich roszczeń wobec Niemiec, jako karty przetargowej, można by to było traktować, jako narzędzie dyplomatyczne. Pytanie jednak, jaki cel chcemy osišgnšć wysuwajšc teraz sprawę roszczeń? Czy jest jakaœ ważna sprawa, dotyczšca być albo nie być Polski, że PiS taki pomysł teraz wysuwa? Bo mówienie o miliardach czy bilionach euro odszkodowań to w polityce międzynarodowej broń atomowa.

Inna możliwoœć jest taka, że rzšd uznał, że istnieje realna szansa na to, by od Niemiec odzyskać pienišdze za zbrodnie z czasu II WŒ. Nasz kraj został w sposób brutalny przez niemieckš III Rzeszę zniszczony i z pewnoœciš sš jeszcze rachunki krzywd do spłacenia. Jeœli tak, należałoby oczekiwać, że rzšd ma jakiœ plan na załatwienie sprawy roszczeń, że dysponuje już analizami prawników, które posłużš nam w ewentualnym dochodzeniu swoich roszczeń. Nie widać jednak ani przygotowanie prawniczego, ani dyplomatycznego do takiej akcji.

Jeœli tak to wyglšda, można więc postawić tezę, że cała sprawa roszczeń to wyłšcznie rozgrywka na użytek wewnętrzny. Tyle tylko, że zamiast przykrywać problemy obozu władzy, pokazuje jaki panuje w nim chaos. Sprawę roszczeń w wywiadzie porusza prezes PiS Jarosław Kaczyński. PóŸniej podchwytuje jš minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. A poseł Arkadiusz Mularczyk zamawia opinie prawne w Biurze Analiz Sejmowych. Któż z nich prowadzi politykę zagranicznš RP? Co na to MSZ? Kto prowadzi naszš politykę Europejskš? Na wystšpienia wiceszefa komisji europejskiej Fransa Timmermansa odpowiada mocno konfrontacyjnie minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro.

PiS wielokrotnie powtarzał, że w przeciwieństwie do Platformy będzie prowadził w Europie asertywnš politykę. Ale po dwóch latach już chyba można pytać o bilans tej polityki? Jaki ważny interes Polski udało nam się w Unii załatwić? Co w tym czasie ważnego wynegocjowaliœmy? Gdy ironizowałem w sprawie tego pomysłu, jeden z europosłów PiS zarzucił mi mentalnoœć postkolonialnš. Czy więc wycišgamy najpoważniejszy w relacjach z Niemcami argument tylko po to, by udowodnić, że nie mamy postkolonialnej mentalnoœci? Przecież to œwiadczy właœnie o kompleksie prowincji, a nie o tym, że uprawiamy skutecznš i suwerennš politykę zagranicznš. A może używamy argumentu, który w relacjach międzynarodowych ma moc bomby atomowej tylko dlatego, że przyda się do załatwienia wewnętrznych rozgrywek?

PiS musi zdać sobie sprawę, że emocje, które wywołuje, kiedyœ do niego wrócš. Jeœli w celach politycznych wywołuje napięcia na linii Warszawa-Berlin, osłabia tym samym pozycję Polski jako racjonalnego partnera. I gdy w przyszłoœci będziemy chcieli coœ ważnego z Niemcami ugrać, będziemy od razu na słabszej pozycji. Bo mało kto serio traktuje kraj, który jest zupełnie nieprzewidywalny, który z wszystkimi na około się konfliktuje (choćby oburzenie Kijowa i Wilna na wzór nowych paszportów), który zamiast prowadzić grę dyplomatycznš w œwiecie realnym, co rusz odwołuje się do historii. Wszak mówišc o reformie sšdownictwa Kaczyński nieustannie mówi o komunizmie, w relacjach z Niemcami, przypomina drugš wojnę œwiatowa.

Historia jest bardzo ważna, ale nie może nam zastšpić wszystkich innych argumentów. Jeœli jedynš naszš racjš w bieżšcej polityce będzie historia, przegramy, nawet jeœli moralnie będziemy mieli racje. Historia bowiem służy silnym, a mœci się na słabych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL