Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Zuzanna Dšbrowska: Kongres PiS bez Antoniego Macierewicza?

PAP, Jacek Bednarczyk
Kongresy partyjne w ostatniej dekadzie zamieniły się w eventy promocyjne.

Wszystko to, co ważne, musi być ustalone wczeœniej, a pole manewru na dokonanie nieplanowanych zmian, personalnych czy programowych, jest minimalne. Firmy organizujšce takie imprezy zarabiajš krocie na przygotowaniu wielkich sal, zaplanowaniu dramaturgii całego widowiska i wykreowaniu przekazu do wyborców. Musi być on jasny: partia jest zjednoczona, silna i pełna optymizmu.

W taki wizerunek trzeba włożyć jednak sporo wysiłku, a wszelkie wewnętrzne spory wyciszyć – i to już jest zadanie dla partyjnych władz, a nie dla firm zewnętrznych. Może właœnie dlatego PiS ma kłopoty z dotrzymaniem terminu zwołania kolejnego kongresu.

Gdyby, zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, kongres zorganizowano w końcu kwietnia, niebezpieczeństwo ujawnienia się otwartego konfliktu byłoby ogromne. Mocne pęknięcie na jednolitym do tej pory wizerunku partii jest faktem. Powodem tych wewnętrznych walk jest dziœ osoba najbardziej kontrowersyjnego polityka PiS, Antoniego Macierewicza.

Prezes Kaczyński dobrze wie, że kongres, nawet tylko programowy, a nie wyborczy, to nie miejsce i czas, by zdać się na żywioł. Sprawa ministra obrony musi być do czasu kongresu załatwiona – w taki czy inny sposób. Według informacji „Rzeczpospolitej" prezes zapowiedział swoim posłom, że kongres można by zorganizować w terminie „do rocznicy jego pierwszej częœci". To oznacza, że powinien się odbyć najpóŸniej do poczštku lipca (kongres wyborczy PiS odbył się 2 lipca 2016 roku). Czy do tego momentu uda się załagodzić spory?

Kongres może być œwietnš okazjš do ogłoszenia rekonstrukcji rzšdu Beaty Szydło. Teraz jednak oczywiste jest, że musiałaby ona objšć przede wszystkim szefa MON. A to oznacza, że do kongresu wewnętrzna batalia musiałaby się rozstrzygnšć na korzyœć jego przeciwników. Czy Jarosław Kaczyński będzie potrafił wynegocjować ze œrodowiskami zwišzanymi z ojcem Tadeuszem Rydzykiem i klubami „Gazety Polskiej" odejœcie z rzšdu Antoniego Macierewicza? Trudno przesšdzić. I pewnie dlatego termin kongresu PiS jest jeszcze nieznany.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL