Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koleje

#RZECZoBIZNESIE: Remigiusz Tytuła: To był trudny rok dla branży kolejowej

tv.rp.pl
Rok 2016 był bardzo trudny dla branży. Jesteœmy dostawcš, a dostawca cierpi w takiej sytuacji najbardziej – mówi Remigiusz Tytuła z Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych Bieżanów.

KZN Bieżanów produkuje rozjazdy kolejowe. - Sš to kluczowe elementy infrastruktury szynowej, wypływajšce na bezpieczeństwo i jakoœć podróży kolejš – mówił Tutyła.

Goœć programu tłumaczył, że na kolei innowacyjnoœć oznacza podejœcie, które musi być przygotowywane przez bardzo długi okres, ponieważ jest to przemysł zwišzany z bezpieczeństwem podróżnych czy towarów. - Stšd nie sš to innowacje, które powstajš z dnia na dzień. To sš wielomiesięczne przygotowania, wielomilionowe nakłady – mówił. Wyjaœnił, że od kilku lat w firmie funkcjonuje biuro badawczo-rozwojowe, w którym inżynierowie zajmujš się tylko i wyłšcznie tym, żeby przygotować nowe produkty, bšdŸ udoskonalić istniejšce. - Od 5 lat połowę zysków rocznych przeznaczamy na rozwój. Na badania i na wprowadzanie nowych produktów na rynek – przyznał Tytuła.

Twierdził, że firma stara się bardzo szeroko wychodzić poza polski, a nawet europejski rynek. - Naszym patentem sš innowacje. Skoro nie możemy wejœć ze standardowym produktem, to trzeba dostarczać wartoœć dodanš – mówił.

W Polsce przyhamowały inwestycje, np. jeżeli chodzi o kwestie modernizacji infrastruktury kolejowej. - Jesteœmy dostawcš, a dostawca cierpi w takiej sytuacji najbardziej – przyznał.

- Rok 2016 był bardzo trudny dla branży, ale udało się nam porozumieć ze stronš kolejowš odnoœnie takich mechanizmów, które pozwoliłyby troszeczkę zabezpieczyć rynek i go ustabilizować – ocenił. Tytuła miał tutaj na myœli m. in. program rozjazdowy. - W Polsce funkcjonuje na kolei ponad 40 tys. rozjazdów, a ponad połowa z nich wymaga wymiany – mówił.

- Drugi punkt to subklauzula, która umożliwia wykonawcom wczeœniejsze zamawianie u dostawców i płacenie im za materiały, które będš zabudowane za kilkanaœcie miesięcy. To ma działać – podsumował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL