Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koleje

Trzy banki pożyczš PKP 700 milionów złotych

Fotorzepa, Piotr Guzik
Kolejowa spółka ma przeznaczyć kredyt na modernizację i budowę dworców oraz spłatę starego zadłużenia.

Umowę z trzema bankami: PKO BP, Pekao SA i Bankiem Gospodarstwa Krajowego PKP SA podpisała w pištek. Przeszło jednš trzeciš przeznaczy na Program Inwestycji Dworcowych, pozostała częœć pozwoli spółce spłacić wczeœniejsze zobowišzania. Według PKP nowy kredyt dzięki niższemu kosztowi finansowania ma być bardziej korzystny niż dotychczasowy. – Z uwagi na to, że kredyt zawarto w polskiej walucie, nowa umowa znacznie zredukuje również ryzyko kursowe, z którym mieliœmy do czynienia – podkreœla Andrzej Olszewski, członek zarzšdu PKP.

W ostatnich dwóch latach PKP spłaciła już 1,2 mld zł zadłużenia, na co jednak nie potrzebowała wsparcia z zewnštrz. Jak informował jeszcze w styczniu zarzšd spółki, w obecnym roku pozostało do spłacenia jeszcze ok. 440 mln zł. Jednak ze względu na skalę prowadzonych inwestycji niezbędne dla zrealizowania tej spłaty okazało się pozyskanie finansowania banków. Na 700-milionowy kredyt PKO BP, Pekao SA i BGK złożyły się po równo. Ma on być spłacony do końca 2022 r.

Kluczowymi przedsięwzięciami spółki jest modernizacja i budowa dworców. PKP ma przeznaczyć na realizację Programu Inwestycji Dworcowych 250 mln złotych. Kredyt jest kolejnym Ÿródłem jego finansowania zaraz po funduszach unijnych i wsparciu z budżetu państwa. W ramach programu dworcowego zostanie przebudowane około 200 obiektów. W programie sš ujęte zarówno modernizacje istniejšcych dworców, w tym również zabytkowych, jak i budowa zupełnie nowych. Obecnie na różnym etapie realizowanych jest około 160 inwestycji. – Sš to zarówno bardzo wstępne etapy, np. prace nad studium wykonalnoœci czy prace projektowe, jak i roboty budowlane – informuje Michał Stilger, rzecznik PKP.

Pierwsze dworce zmodernizowane w ramach programu zostały oddane do użytku w 2017 roku (Olsztyn Zachodni, Miechów). – W tym roku planujemy udostępnić podróżnym kolejne obiekty. Szacunkowa wartoœć całego programu to około 1,4–1,5 mld zł – dodaje Stilger.

W tym roku PKP ma także rozwijać program zagospodarowania niewykorzystanych gruntów dla budowy terminali logistycznych. Już na poczštku roku władze spółki zapowiedziały przygotowanie strategii zwišzanej z rozwojem transportu intermodalnego, która będzie obejmować centra logistyczne i współpracę z partnerami zewnętrznymi. Także komercyjne przedsięwzięcia należšcej do kolei spółki deweloperskiej X-City majš zwiększać wartoœć posiadanych przez PKP gruntów.

Rozwijany będzie również projekt wspólnego biletu. Koordynujšce program Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że uproszczenie formalnoœci z opłatš za przejazd poprzez wprowadzenie jednego blankietu będzie przycišgać do kolei nowych pasażerów. Według zapowiedzi kierownictwa PKP, wspólny bilet w pełnej formule będzie obowišzywać w grudniu 2018 roku. Do tego czasu z pozostałymi przewoŸnikami zostanš ustalone zasady wzajemnych rozliczeń oraz kształt wspólnej taryfy.

Najwięcej pieniędzy kolej inwestuje w remonty i modernizację linii. Wartoœć nakładów sięgnie w 2018 roku 11 mld zł. Będš to największe roczne nakłady do tej pory. W kolejnych dwóch latach wydatki inwestycyjne wzrosnš jeszcze bardziej: w roku 2019 dojdš do prawie 13,5 mld zł, a w roku 2020 wyniosš blisko 12,8 zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL