Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koleje

Intercity chce zatrudnić tajemniczych klientów

Fotorzepa, Sławoir Mielnik
PrzewoŸnik zamierza dowiedzieć więcej o jakoœci pracy kolejarzy

W cieniu konferencji prasowej, na której PKP Intercity ogłosiło plany gigantycznych inwestycji w tabor pojawiła się nie mniej ważna dla pasażerów informacja, że przewoŸnik szuka firmy, która wyœle swoich kontrolerów jako "tajemniczych klientów". Mieliby oni zebrać doœwiadczenia i informacje, jak pracownicy kolejowego przewoŸnika odnoszš się do pasażerów i reagujš na ich potrzeby.

Firma będzie miała 30 dni na przygotowanie się do wykonania zadań według specyfikacji przewoŸnika. Testowanie usług Intercity zajmie rok. Sprawdzana ma być jakoœć obsługi w kasach biletowych, w pocišgach, a nawet czystoœć pocišgu na pierwszej stacji.

PKP Intercity daje zastanawiajšco krótki czas na składanie ofert, bioršc pod uwagę okres œwišteczny. Na propozycje od zainteresowanych czeka do 27 grudnia i wymaga, by oferty były składane przez firmy doœwiadczone w tego typu badaniach (minimum 3 lata) oraz majšce 5 lat doœwiadczenia w badaniach społecznych lub marketingowych. Wyboru dokona na podstawie kryterium merytorycznego czyli koncepcji realizacji badania i ceny usługi. Nie wiadomo, ile PKP IC chce przeznaczyć na badanie jakoœci swoich usług.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL