Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Jak szef powinien chwalić pracowników

Adobe Stock
Nikt nie lubi być zwiastunem złych wieœci. Przekazywanie pozytywnych informacji wydaje się dużo prostszym zadaniem. Najlepsi menedżerowie wiedzš jednak, że to tylko pozory, czyli jak sprzedać w nowym roku różne nowiny biznesowe.

Jedna z pracownic uzyskała w tym miesišcu œwietne rezultaty. Szef uważa, że jej wysiłek zasługuje na docenienie i postanawia pochwalić jš podczas spotkania zespołu. Kiedy już wszyscy gromadzš się w salce konferencyjnej, szef zabiera głos i mówi:

„Pani Aniu, widzę, że się pani rozwija. Bardzo to doceniam. Pracuje pani rzetelnie, zazwyczaj wywišzuje się pani z obowišzków. Podoba mi się też pani zachowanie wobec kolegów i koleżanek. Mówiłem im, że powinni brać z pani przykład. Brawo, tak trzymać!"

Trochę niezgodnie z planem

Po skończeniu wypowiedzi prezes rozglšda się po sali – pracownicy się uœmiechajš, rozlegajš się nawet brawa. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Pani Ania – choć sili się na uœmiech – jest wyraŸnie niezadowolona. Warto wczuć się w jej sytuację i sprawdzić, jak zrozumiała komunikat szefa:

„Mój szef to idiota. Docenia, że się rozwijam. Jakbym była jakimœ niedorozwojem. Pracowałam cały tydzień po godzinach, zrezygnowałam z wyjazdu z synem. A on – mówi mi, że pracuję rzetelnie. No tak! Najlepiej, żebym pracowała 24 godziny na dobę w firmie. Na dodatek zrobił ze mnie przykład dla innych. Œwietnie, teraz to będš mówić jaka ze mnie frajerka."

Prezesowskie słowa wywołały odwrotny efekt od zamierzonego. Zamiast wzbudzić pozytywne emocje i zmotywować do dalszego wysiłku, udało się mu zniechęcić pracownika do podejmowania dodatkowych zadań i potencjalnie również rozbudzić konflikt w zespole.

Jaka diagnoza

Czy takie były intencje szefa ? Z pewnoœciš nie. Kiedy udziela się informacji zwrotnej, trzeba liczyć się z tym, że komunikat może zostać odebrany inaczej niż zaplanowano. Dlatego w czasie szkoleń biznesowych pokazuje się menedżerom, jak uniknšć takich sytuacji. Konieczna jest przede wszystkim zmiana przekonań. Nie należy chwalić pracowników. Znacznie lepiej wyrażać uznanie – za konkretne efekty, sposób wykonania pracy, wynik. Jak to osišgnšć?

1. Uznanie dotyczy tego, co robi dana osoba (a nie jej samej). Lepiej powiedzieć „Przygotowujesz bardzo precyzyjne raporty" niż „Jesteœ œwietnym pracownikiem". Takie podejœcie buduje poczucie, że wykonana praca jest przez doceniana. I wzmacnia pracownika w dobrych praktykach.

2. Uznanie dotyczy konkretnych działań – wzrasta wtedy siła oddziaływania wypowiedzi kierownictwa i wartoœć dodana dla pracownika. Zamiast powiedzieć: „Dobrze przeprowadziłeœ ten projekt", lepiej wyjaœnić, które działania pracownika były kluczowe dla osišgnięcia celu.

3. Wyrażajšc uznanie, należy unikać teatralnego, patetycznego tonu, gdyż wypowiedŸ traci wtedy na autentycznoœci. Zamiast patrzeć na pracownika z góry, warto wyobrazić sobie, że mówi się do osoby, która jest zwierzchnikiem. Dzięki takiemu postawieniu sprawy dobiera się słowa, które sš odbierane dużo lepiej niż zwykłe klepanie po ramieniu.

4. Należy także unikać wyrażania uznania w szerszym gronie. Może to wywoływać negatywne reakcje pozostałych osób. Znacznie lepiej przeprowadzić takš rozmowę na osobnoœci, w cztery oczy z pracownikiem. Stwarza to też lepsze warunki do doprecyzowania poruszonych kwestii.

A oto rozwišzanie

Jeœli np. podczas symulacji biznesowej pozna się powyższe zasady, opisana na wstępie sytuacja będzie mogła wyglšdać zupełnie inaczej. Dialog w cztery oczy z pracownicš może przebiegać tak:

„Pani Aniu, jestem bardzo zadowolony z zestawienia, które pani dla mnie przygotowała (konkretna informacja). Podsumowanie jest szczególnie trafne (uszczegółowienie). Musiała pani włożyć bardzo dużo wysiłku i czasu i to teraz, gdy zbliżajš się Œwięta (docenienie wysiłku). Zestawienie, które pani przygotowała bardzo przyda się mnie i całej firmie, ponieważ na jutrzejszym spotkaniu zarzšdu przedstawię pani interpretację i rekomendacje dalszych działań (wpływ). Jestem zadowolony również z tego, że coraz lepiej koordynuje pani działania we własnym zespole. Wiem, że jest to trudne wyzwanie."

Taka wypowiedŸ zbuduje w pracowniku przekonanie, że wyrazy uznania sš szczere i przemyœlane. Pani Ania wyjdzie ze spotkania z przeœwiadczeniem, że jej praca jest doceniana.

Tak więc jeœli szef dobrze przygotuje się do rozmowy, wyrazi swojš opinię w naturalny sposób i przekaże jš osobiœcie pracownikowi, może liczyć na to, że pracownik przyjmie jego słowa z radoœciš. Wzmocnieniu ulegnie także jego motywacja. Ponadto będzie miał szansę odwdzięczyć się swojš opiniš. A wyrazy uznania to coœ, co doceni każdy – zarówno pracownik, jak i szef.

—Jarosław Pudełek, specjalista od zarzšdzania z CzteryP.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL