Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Kobiety na kierowniczych stanowiskach w firmach

123RF
Prawie połowa osób zasiadajšcych w Polsce na kierowniczych stanowiskach to kobiety – wynika z badania „Women in Business 2017” prowadzonego przez Grant Thornton. Polska jest pod tym względem w œwiatowej czołówce

Według badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, kobiety w Polsce zajmujš aż 40 proc. najwyższych stanowisk w firmach (szefowie pionów i zarzšdy). Polska jest pod tym względem wyjštkowa. Na œwiecie i w krajach Unii Europejskiej ten odsetek wynosi tylko 25 proc. Wœród 36 państw objętych badaniem Polska plasuje się ze swoim wynikiem na wysokim trzecim miejscu – ex aequo z Estoniš i Filipinami, a wyprzedza nas jedynie Rosja (47 proc.) i Indonezja (46 proc.). Najmniej kobiet na kierowniczych stanowiskach zasiada w Japonii (7 proc.), Argentynie (15 proc.), Indiach (17 proc.) i w Niemczech (18 proc.).

Choć nadal większoœć najwyższych stanowisk w polskich firmach zajmujš mężczyŸni, to na tle œwiata i tak polski biznes jest bardzo mocno sfeminizowany i możemy być pod tym względem stawiani za wzór. Kobieta w zarzšdzie to w Polsce niemal norma, tymczasem w Japonii czy nawet w bliskich nam kulturowo Niemczech zdarza się to wielokrotnie rzadziej – podkreœla Katarzyna Nowaczyk, Dyrektor ds. Potencjału Ludzkiego w Grant Thornton.

Co więcej, pozycja płci pięknej w biznesowej pierwszej lidze umacnia się. Odsetek kobiet na najwyższych stanowiskach wzrósł w tym roku do 40 proc., choć w ostatnich trzech latach poruszał się w przedziale 34-37 proc.

O sile polskich kobiet w biznesie œwiadczy też fakt, że w Polsce zaledwie 13 proc. przebadanych œrednich i dużych firm nie posiada ani jednej kobiety w zarzšdzie i na stanowisku szefowej pionu. Dla porównania, globalna œrednia to 34 proc., a we wszystkich krajach objętych badaniem wskaŸnik ten kształtuje się na poziomie 36 proc. W Japonii całkowicie męski top-management ma aż 67 proc. przedsiębiorstw.

Niestety, podobnie jak w poprzednich edycjach badania, kobiety w Polsce – mimo że doœć często dochodzš do stanowisk menedżerskich – to relatywnie rzadko osišgajš najwyższe możliwe stanowisko w firmie, czyli pozycję prezesa zarzšdu lub dyrektora zarzšdzajšcego. W naszym kraju odsetek ten wynosi 8 proc. – na 36 krajów, tylko w 10 odsetek ten jest niższy. Kobiety w Polsce na stanowiskach kierowniczych pełniš rolę głównie dyrektorów finansowych (46 proc. przedstawicieli tego stanowiska to kobiety), dyrektorów HR (25 proc.) i szefowych działów controllingu (21 proc.).

Badanie po raz kolejny pokazuje, że o ile kobietom w Polsce relatywnie łatwo osišgać wysokie i odpowiedzialne stanowiska w biznesie – zwłaszcza w zakresie opieki nad finansami firmy czy jej kadrš – o tyle funkcje liderów całych przedsiębiorstw sš cišgle zarezerwowane głównie dla mężczyzn. Wydaje się, że tej bariery mentalnej polski biznes jeszcze nie przełamał – mówi Katarzyna Nowaczyk. Szkoda, bo jest mnóstwo przykładów kobiet, które doskonale radzš sobie jako liderki, które nie tylko œwietnie znajš się na konkretnych obszarach merytorycznych, ale też potrafiš kierować całš organizacjš i podejmować strategiczne decyzje. Miejmy nadzieję, że takich przykładów będzie coraz więcej – dodaje.

Badanie „Women in Business 2017" zostało przeprowadzone w ramach cyklicznego projektu badawczego International Business Report realizowanego przez Millward Brown dla Grant Thornton International. W jego ramach ankietowanych jest corocznie 10 tys. œrednich i dużych przedsiębiorstw w ponad 36 krajach na œwiecie, w tym 200 firm w Polsce.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL