Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inwestycje

Polska mniej atrakcyjna od Czech

Fotorzepa/
Dobre oceny, które naszej gospodarce wystawiajš inwestorzy, osłabia nieprzewidywalnoœć polityki rzšdu.

Przeszło połowa z 369 firm bioršcych udział w ankiecie koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK), przeprowadzonej z 13 izbami bilateralnymi, wystawiła polskiej gospodarce ocenę zadowalajšcš. Kolejnych 32,1 proc. przyznało ocenę dobrš. Tylko 13,6 proc. uznało, że gospodarka ma się Ÿle. Jednak oceny sš słabsze niż przed rokiem: w ankiecie z 2016 r. złe notowania wystawiło tylko 6,3 proc. badanych, a dobrze oceniło gospodarkę 41,6 proc.

To może być niepokojšca tendencja. Zwłaszcza że w ocenie perspektyw gospodarczych na 2017 r. przeważajš pesymiœci: na pogorszenie wskazało 23,6 proc. ankietowanych przedsiębiorców, a na poprawę 21,7 proc. Przeszło połowa – 54,6 proc. – uważa jednak, że sytuacja się nie zmieni.

Znowu drudzy

W łšcznej ocenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej opracowanej przez AHK od lidera rankingu, Czech, dzieli nas niewiele – 0,04 pkt proc. To jednak kolejny rok, w którym znajdujemy się na drugim miejscu, po trzech latach prowadzenia. To także kolejny ranking, w którym atrakcyjnoœć inwestycyjnš Polski mocno osłabia brak stabilnoœci społeczno-politycznej i nieprzewidywalnoœć polityki gospodarczej rzšdu. Ta pierwsza jeszcze w 2015 r. zajmowała w zestawieniu elementów atrakcyjnoœci pozycję szóstš, tymczasem w roku ubiegłym spadła na miejsce 20. A w obecnym jej ocena jeszcze zmalała.

Podobnie jest z przewidywalnoœciš polityki gospodarczej, od ubiegłego roku ocenianš najgorzej. W tym roku jej notowania jeszcze bardziej się pogorszyły.

Rozwój mimo to

Patrzšc na zamiary zagranicznych inwestorów, można uznać, że sytuacja nie wyglšda jednak Ÿle. Przeszło 28 proc. badanych przewiduje zwiększenie eksportu, ponad 45 proc. deklaruje wzrost zatrudnienia. Blisko jedna trzecia firm zakłada zwiększenie wydatków na inwestycje, podczas gdy zaledwie 14,4 proc. będzie je redukować. To wszystko oznacza, że firmy zagraniczne w Polsce dalej będš się rozwijać.

– Z naszych rozmów z inwestorami wynika, że Polska cały czas jest postrzegana jako atrakcyjna lokalizacja – twierdzi Krzysztof WoŸniak, dyrektor Departamentu Bankowoœci Międzynarodowej HSBC Bank Polska. Na korzyœć Polski przemawia chłonny rynek wewnętrzny, położenie umożliwiajšce rolę bramy do UE, wykształcona siła robocza. Problemem jest jednak rosnšca niepewnoœć co do nagłych zmian w przepisach, podatkach czy sposobie traktowania przedsiębiorców. – Inwestorzy nie lubiš niespodzianek i gwałtownych zwrotów akcji, szczególnie takich, które mogš mieć niekorzystny wpływ na ich działalnoœć – mówi WoŸniak.

Jak stwierdził obecny na prezentacji badania AHK wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, zagraniczne inwestycje sš bardzo ważne, ale rzšd ma wobec nich swoje preferencje. – Zależy nam na inwestycjach, które oparte sš na innowacyjnoœci i wiedzy, bazujš na wykwalifikowanych pracownikach, tworzš dużš wartoœć dodanš – powiedział Kwieciński. Podkreœlił też duże znaczenie reinwestowania w Polsce zysków.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.wozniak@rp.pl

Opinia

Sławomir Majman, dyrektor naczelny Europe Strategic Investments, Kancelaria Dentons

Konkluzjš badania atrakcyjnoœci inwestycyjnej jest stabilnoœć na wysokim poziomie, a drugie miejsce za Czechami to nie wynik, którego należałoby się wstydzić. Dobrze, że nasze słabe strony stajš się mocnymi: tak kilka lat temu było z infrastrukturš, a teraz dotychczasowa pięta achillesowa inwestowania – procedura zamówień publicznych – znacznie się poprawiła. Tradycyjnie naszš mocnš stronš pozostajš kadry. Mielibyœmy szanse na przewodzenie w rankingu atrakcyjnoœci regionu, gdyby nie pogorszenie wskaŸników stabilnoœci politycznej. Ważne jest jednak to, że nikt nie kwestionuje stabilnoœci polskiej gospodarki. To istotne, że te dwa byty sš od siebie oddzielone.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL