Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Internet

Oszuści na Facebooku - problem firm i klientów

Fotorzepa/Piotr Nowak, 123RF
Obiecujšc atrakcyjne nagrody, nacišgacze zachęcajš do wysyłania drogich esemesów lub przelewów. Odzyskanie pieniędzy bywa trudne.

Na Facebooku pojawił się fanpage, udajšcy oficjalny profil Roberta Lewandowskiego. Piłkarz miał rzekomo oddawać wybranemu szczęœliwcowi swój samochód. Administrator kontaktował się ze „zwycięzcami" przez wiadomoœci prywatne, proszšc o dokonanie przelewu na 200 zł „w celu potwierdzenia danych". Strona w dwa zyskała 5 tys. polubień, ale szybko została zlikwidowana. Podobnie działa wiele firm i osób, które pod przykrywkš konkursu chcš zarobić.

Zwabieni na sukces

Zwykle oszuœci oferujš atrakcyjne nagrody. Zadanie konkursowe jest proste: wystarczy polubić stronę, zaprosić znajomych, udostępnić post, podać numer telefonu. Dzięki temu konkurs dociera do kolejnych ofiar. Ogłaszajšc wynik, nacišgacze podajš linki do profilów „zwycięzców" na FB. Wœród nich znajduje się specjalny link do profilu osoby, która aktualnie jest zalogowana – w ten sposób każdy uczestnik sšdzi, że wygrał. Aby odebrać nagrodę, musi np. wysłać SMS i otrzymany w odpowiedzi kod podać na specjalnej stronie. Teoretycznie ma to służyć weryfikacji danych – w praktyce jest zamówieniem usługi premium. Zwykle drogiej, ale mało przydatnej, np. horoskopu lub porady wróżki. Informacje o zamawianej usłudze można znaleŸć na stronie, na której wpisuje się kod – małš i słabo widocznš czcionkš. Obiecywana nagroda zwykle nie trafia do uczestnika.

Co na to prawo

– Przedsiębiorca sprzedajšcy usługę na odległoœć powinien poinformować konsumenta o istotnych elementach umowy czytelnie, jasno i zrozumiale, na trwałym noœniku (np. na papierze lub mailem) – zauważa Piotr Skołubowicz z kancelarii Affre i Wspólnicy. – Przed zawarciem umowy konsument musi wyraŸnie potwierdzić, że wie o odpłatnoœci usługi. Jeżeli nie otrzyma odpowiednio przedstawionej informacji, umowa nie zostaje zawarta, a wszelkie płatnoœci naliczane sš bezprawnie.

Pomóc mogš rzecznik konsumentów, prezes UOKiK, policja i prokuratura. Urzšd Komunikacji Elektronicznej prowadzi wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie informujšcy, jaka firma œwiadczy usługi dla podanego numeru i ile kosztujš. Organy œcigania mogš też ustalić tożsamoœć oszusta po adresie IP.

Choć prawo jest po stronie konsumenta, faktyczne odzyskanie pieniędzy może być trudne – uważa Piotr Skołubowicz. – Dlatego lepiej z góry zabezpieczyć się przed obcišżeniem konta. U każdego operatora można nieodpłatnie zablokować możliwoœć korzystania z usług premium – dodaje.

Czasem nacišgacze udajš też firmy. Przykładowo pod koniec zeszłego roku pojawił się konkurs „Media Expert – Czyszczenie magazynów". – Jeżeli oszust podszywa się pod innego przedsiębiorcę, popełnia czyn nieuczciwej konkurencji. Oszukany podmiot może domagać się w sšdzie zaprzestania takich działań, usunięcia ich skutków oraz wydania korzyœci, które oszust w ten sposób uzyskał – radzi Piotr Skołubowicz.

Opinia dla "Rz"

Janusz Jakubowski, radca prawny z kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy

Niestety, polskie prawo jest ubogie w przepisy które można by zastosować w tej sytuacji. Jako pełnomocnicy Media Expert złożyliœmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa z art 286 § 1 kodeksu karnego, ale z uwagi na to, że nasz Klient nie jest podmiotem bezpoœrednio poszkodowanym mogliœmy tego dokonać jedynie w oparciu o przepis art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, czyli wykonujšc społeczny obowišzek zawiadomienia prokuratury lub Policji. Choć przepisy karne ustawy Prawo własnoœci przemysłowej nie typizujš przestępstwa polegajšcego wykorzystaniu znaków towarowych do podobnych oszustw, to znak Media Expert jest jednoczeœnie utworem, a więc zachowanie sprawców wyczerpuje znamiona czynu z art. 116 ust. 1 i 117 ust. 1 prawa autorskiego, co dało nam podstawy do złożenia wniosku o œciganie. Mamy nadzieje, że pozwoli to wykryć sprawców, gdyż bez pomocy prokuratury możemy jedynie ustalić jaka firma zarejestrowała numer, na który miały być wysyłane SMSy o podwyższonej opłacie. Jeœli się to uda, nie wykluczamy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji. We współpracy z Media Expert udzielimy też pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym - w ramach walki z tego typu nacišgaczami.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL