Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu

Rozbudowa oferty i sieci dystrybucji

123RF
Spółka Eko-Okna SA systematycznie zwiększa przychody, eksport, zatrudnienie i zyski.

Firma Eko-Okna jest jednym z pięciu największych producentów stolarki otworowej w naszym kraju. Spółka produkuje okna i drzwi z polichlorku winylu, drewna i aluminium. W swojej ofercie ma również systemy przesuwne, rolety, bramy segmentowe i moskitiery. Jej wyroby powstajš w czterech halach o łšcznej powierzchni 73 tys. mkw., wyposażonych w najnowoczeœniejsze, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne.

Eko-Okna zatrudniajš obecnie ponad 3 tys. pracowników i produkujš 5,5 tys. okien dziennie. W ubiegłym roku sprzedały ponad 1 mln produktów. Posiadajš też własnš flotę składajšcš się z 240 samochodów ciężarowych, z których każdy jest wyposażony w wózek widłowy.

Szeroka oferta

Spółka przekonuje, że ma najszerszš w Europie ofertę stolarki otworowej, obejmujšcš zarówno produkty podstawowe, jak i klasy premium. W skład jej asortymentu wchodzi m.in. kilkadziesišt różnych systemów okiennych i drzwiowych. Firma proponuje też innowacyjne i niestandardowe wyroby. Wszystkie charakteryzujš się wysokš jakoœciš, o czym decydujš m.in. komponenty nabywane od renomowanych dostawców z Europy.

Eksport do 33 krajów

Rynek stolarki otworowej w Polsce ulega coraz szybszej konsolidacji. Nabywcy okien i drzwi sš coraz bardziej wymagajšcy i œwiadomi. Już niemal wszyscy szukajš rozwišzań, które będš nowoczesne, innowacyjne, energooszczędne, a zarazem posłużš przez wiele lat. W efekcie spada znaczenie małych producentów, gdyż zazwyczaj nie sš oni w stanie sprostać wszystkim tym wymaganiom. Wzrost skali prowadzonej działalnoœci powoduje za to zwiększenie znaczenia dużych podmiotów, na czym korzystajš również Eko-Okna.

Przedsiębiorstwo z Kornic w województwie œlšskim eksportuje prawie 77,7 proc. produkcji. Jego wyroby trafiajš do 33 krajów, w tym do Stanów Zjednoczonych i Australii. Takie wyniki nie byłyby możliwe bez zapewnienia specjalistycznego wsparcia, które jest udzielane w dziesięciu językach.

6 tys. partnerów handlowych

Eko-Okna sš za to stosunkowo mało znane w Polsce. Przedstawiciele firmy informujš, że to się powoli zmienia, głównie za sprawš partnerów handlowych. To właœnie dzięki nim spółka może mówić o sukcesie rynkowym. Obecnie współpracuje z ok. 6 tys. partnerów i to głównie za ich poœrednictwem dociera do odbiorców końcowych. Dzięki nim tylko w ubiegłym roku pozyskała 1,7 tys. nowych klientów. Eko-Okna majš własne laboratorium, w którym produkty spółki sš badane i testowane. W efekcie mogš prowadzić cišgłš kontrolę jakoœci swoich wyrobów.

W ubiegłym roku Eko-Okna wypracowały 633,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. To aż o 30,1 proc. więcej niż rok wczeœniej. Spółka również coraz więcej zarabia. W ubiegłym roku jej zysk netto wyniósł 41,6 mln zł. Dla porównania – rok wczeœniej sięgał 33,2 mln zł. Poprawa wyników to m.in. rezultat oparcia strategii na rozwoju i innowacjach. W efekcie Eko-Okna dużo inwestujš i zwiększajš zatrudnienie. W ubiegłym roku na różne projekty przeznaczyły 97,9 mln zł. W tym czasie œrednie zatrudnienie przekraczało 2,2 tys. pracowników, podczas gdy w 2015 r. wynosiło ok. 1,7 tys. osób. Za wzrostem zatrudnienia poszła zwyżka wydatków pracowniczych. Wynagrodzenia brutto powiększyły się z 87,1 mln zł do 127,1 mln zł.

Eko-Okna powstały w 1998 r. Dwa lata póŸniej firma przeniosła produkcję do większego zakładu. W 2006 r. dokonano rozbudowy i inwestycji w nowoczesny park maszynowy. Z kolei w Belgii powstał w tym czasie pierwszy zagraniczny sklep spółki. W 2009 r. otwarto drugi zakład produkcyjny. Rok póŸniej miała miejsce kolejna rozbudowa. Rok 2011 zaowocował wprowadzeniem do oferty stolarki aluminiowej, rolet oraz moskitier. Wreszcie dwa lata temu otwarto kolejnš fabrykę i rozpoczęto produkcję stolarki drewnianej.

Obecna strategia rozwoju firmy opiera się nie na intensywnym budowaniu marki, ale na działaniach skoncentrowanych na jak najlepszej współpracy z dystrybutorami. Solidny producent, stabilny partner, komunikacja i współdziałanie na partnerskich zasadach nawet z najmniejszymi producentami – to w ocenie przedstawicieli firmy Eko-Okna najważniejsze czynniki osišgniętego dotychczas sukcesu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL