Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Ministerstwo Kultury da pienišdze na muzea Żydów polskich

Jarosław Sellin
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Resort kultury wesprze budowę kolejnych muzeów pokazujšcych historię Żydów. Ale nie wiadomo, kiedy powstanš.

Jeżeli w naszym kraju powstanie muzeum chasydyzmu, to otrzyma wsparcie ze strony resortu kultury – zadeklarował w rozmowie z „Rzeczpospolitš" Jarosław Sellin, wiceminister kultury.

Na razie nie wskazuje on, gdzie taka placówka może powstać, ale dodaje, że zna kilka inicjatyw prywatnych lub samorzšdowych, które chcš takie muzeum powołać.

Wiceminister dodaje też, że takie muzeum powinno w naszym kraju powstać, bowiem chasydyzm zrodził się na terenach Ukrainy i Polski. Do naszego kraju odbywajš się pielgrzymki chasydów, tutaj bowiem znajdujš się m.in. ohele, czyli groby wybitnych cadyków.

Na razie resort kultury nie wskazuje także, którš koncepcję budowy takiego muzeum wesprze. Od kilku lat mówi się o powołaniu Centrum Chasydyzmu w Leżajsku na Podkarpaciu, dokšd co roku pielgrzymujš tysišce chasydów. Na tamtejszym cmentarzu pochowany jest cadyk Elimelech Weissblum.

Wicepremier Piotr Gliński przyznaje, że resort kultury w szczególny sposób wspiera działania w obszarze stosunków polsko-żydowskich. Jednak jak ustaliliœmy, nie wszystkie projekty uda się szybko zrealizować.

Gliński chce ustanowienia samodzielnego muzeum – miejsca pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy w Treblince. Latem poprzedniego roku list intencyjny w sprawie utworzenia takiej placówki podpisali przedstawiciele ministerstwa i samorzšdu województwa mazowieckiego. Założenie jest takie, że największe miejsce zagłady w Europie (Niemcy zamordowali tam ponad 900 tys. Żydów) przestanie być lokalnym muzeum. Powstanie tam centrum edukacyjne. Jego projekt sporzšdziła kilka lat temu Orit Willenberg, córka Samuela Willenberga, uczestnika buntu więŸniów tego obozu. Udziałem w tworzeniu tej instytucji zainteresowany jest Żydowski Instytut Historyczny.

Niestety, na razie nie wiadomo, kiedy taka placówka powstanie. Trwajš uzgodnienia pomiędzy resortem kultury i samorzšdem mazowieckim. Z informacji, które otrzymaliœmy z urzędu marszałkowskiego, wynika, że uzgadniany jest teraz projekt umowy o współprowadzeniu tego muzeum. Nie wiadomo, kiedy sprawa zostanie sfinalizowana.

Podobnie wyglšda sprawa utworzenia w stolicy Muzeum Getta Warszawskiego. Ta nowa placówka współtworzona z Żydowskim Instytutem Historycznym miałaby być zlokalizowana w budynku byłego szpitala zakaŸnego przy ul. Siennej 60. Obiekt ten od wielu miesięcy stoi pusty, samorzšd Mazowsza chce go sprzedać, a resort kultury kupić lub wydzierżawić. Wicepremier Gliński powiedział nam, że plan dzierżawy obejmuje 30 lat.

Jeszcze w połowie listopada wicepremier zapowiadał, że sprawa może zostać sfinalizowana w styczniu. Dzisiaj wiadomo jednak, że tak się nie stanie. Resort nie dogadał się dotychczas z właœcicielem nieruchomoœci. „Nie zapadły w tej sprawie żadne konkretne ustalenia" – poinformowała nas Marta Milewska, rzeczniczka urzędu marszałkowskiego.

Resort kultury ma także w planach utworzenie filii muzeum Ulmów z Markowej w Nowym Jorku. O takiej możliwoœci po raz pierwszy poinformował wicepremier przy okazji podsumowania dwóch lat swoich rzšdów. Jego zdaniem taka placówka mogłaby być usytuowana w Nowym Jorku „niedaleko Pištej Alei" – w centrum tego miasta. Filia ta zajmie się popularyzowaniem wiedzy o Polakach, którzy oddali życie, ratujšc Żydów.

W tym przypadku resort kultury rozmawia z MSZ, bowiem budynek ten należy do polskiej misji przy ONZ. Z odpowiedzi, którš otrzymaliœmy z resortu spraw zagranicznych, wynika, że zaporowe mogš być koszty remontu tego budynku (szacowane na 15–20 mln dol.). Z kolei roczna stawka podatku od nieruchomoœci „dla nieruchomoœci niedyplomatycznych" szacowana jest na ok. 360 tys. dolarów.

Pomimo tych trudnoœci wiceminister Jarosław Sellin zapowiada, że projekty te zostanš zrealizowane. – Powiem tak, będzie dobrze. Dšżymy do rozwišzania problemów, bo prowadzimy skutecznš politykę – deklaruje.

Pod koniec roku Sejm przyjšł ustawę o dotacji w wysokoœci 100 mln zł dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego na uzupełnienie kapitału wieczystego. Kwota ta ma być inwestowana w tzw. bezpieczne instrumenty finansowe. Zdaniem wicepremiera dochody przeznaczone zostanš na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy Okopowej w Warszawie.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.kozubal@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL