Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Bunkry w Mamerkach. Odkryjš Bursztynowš Komnatę? Ostatni odwiert

Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0
Muzeum w Mamerkach przeprowadzi dziœ ostatni odwiert w celu sprawdzenia, czy w podziemnych bunkrach znajduje się ukryte pomieszczenie. Zarzšdca obiektu liczy, że właœnie tutaj ukryta jest Bursztynowa Komnata lub inne skarby skradzione przez nazistów.

Muzeum w Mamerkach otrzymało od nadleœnictwa i konserwatora zabytków zgodę na przeprowadzenie kolejnego odwiertu. 

Przeprowadzona przez zewnętrznš firmę ekspertyza wykazała, że na terenie byłej Kwatery Głównej Niemieckich Wojsk Lšdowych znajduje się anomalia w strukturze betonu. Może to oznaczać, że pod ziemiš znajduje się ukryte pomieszczenie. Podobne badanie przeprowadziła inna firma, jednak georadar nie wskazał tej lokalizacji.

Temat wznowienia poszukiwań w Muzeum w Mamerkach został poruszony przez kanadyjskš ekipę telewizyjnš. Producenci realizujš materiał na temat poszukiwań skarbów zrabowanych podczas II wojny œwiatowej. Zdaniem Kanadyjczyków prawdopodobieństwo ukrycia na Mazurach kosztownoœci jest na tyle wysokie, że warto finansować poszukiwania.

Dzisiejsza próba będzie trzeciš i jednoczeœnie ostatniš. Po dokonaniu odwiertu okaże się, czy pod ziemiš znajduje się nieznane dotšd pomieszczenie. Jeœli georadar pokaże, że pod ziemiš znajduje się otwarta przestrzeń, do œrodka zostanie wpuszczona kamera, która jeszcze dziœ pokaże, co skrywa odkryte pomieszczenie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL