Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Tylko 9 z 28 państw UE ogranicza handel w niedziele

123rf.com
Tylko w dziewięciu z 28 państw Unii Europejskiej obowišzujš znaczšce ograniczenia dotyczšce handlu w niedziele i œwięta. W pozostałych 19 przez cały tydzień zakupy można robić niemal bez limitów. Najostrzejsze restrykcje panujš w Niemczech, Austrii, Belgii i Holandii.
W Polsce do zakazu handlu w niedzielę nawołuje Solidarnoœć. Już zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Nie ma unijnych przepisów, dotyczšcych niedzielnego handlu. To kraje członkowskie podejmujš ostatecznš decyzję, czy sklepy mogš być otwarte w tym dniu, czy też nie. W niektórych państwach, gdzie nie ma konkretnych przepisów dotyczšcych godzin otwarcia sklepów w niedziele i œwięta, sprawę reguluje zwyczaj. Zakupy w niedzielę praktycznie bez ograniczeń, zarówno w małych, jak i dużych sklepach można robić w Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Malcie, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
Niemal całkowity zakaz handlu w niedzielę i œwięta obowišzuje w Niemczech, Austrii. Częœciowe restrykcje majš Belgia, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg, Holandia i Węgry. W Niemczech i Austrii istnieje tzw. Sonntagsruhe, czyli "niedzielna cisza". Oznacza to, że w niedziele i œwięta zamknięte sš wszystkie sklepy; działać mogš tylko stacje benzynowe i sklepiki na dworcach kolejowych oraz położone w sšsiedztwie atrakcji turystycznych. W praktyce doszło do tego, że dworce i stacje benzynowe pełniš rolę głównych Ÿródeł zaopatrzenia w produkty spożywcze w dni wolne. W Holandii sprawy niedzielnego handlu regulujš przepisy lokalne. W gminach położonych głównie w tzw. holenderskim pasie biblijnym (centrum kraju, gdzie rzšdzš protestanccy konserwatyœci), handel w niedzielę jest zakazany. W innych rejonach kraju nie ma ograniczeń. W Belgii w niedziele i œwięta mogš być otwarte tylko małe sklepy. Przepisy stanowiš, że piekarnie w tych dniach mogš pracować od 7 do 12, a sklepy mięsne - od 8 do 12. W Luksemburgu duże sklepy mogš być otwarte tylko w pierwszš niedzielę miesišca od godz. 14 do godz. 18. Ograniczenia w niedzielnym handlu obowišzujš również we Francji. Hipermarkety w ogóle nie mogš się w tym dniu otwierać, a supermarkety w dużych miastach lub regionach turystycznych pracujš tylko od 9 rano do 13 pod warunkiem, że prowadzš dział spożywczy. W Grecji w niedziele i œwięta otwarte sš tylko małe sklepy. Duże markety mogš prowadzić handel w siedem wybranych niedziel w roku. Trwajš jednak przymiarki do liberalizacji tych zasad, a w 10 regionach kraju realizowany jest program pilotażowy, oceniajšcy skutki handlu bez ograniczeń przez siedem dni w tygodniu. W Szwecji niedzielne restrykcje dotyczš tylko sklepów monopolowych; w niedzielę nie można sprzedawać alkoholu. W Wielkiej Brytanii - w Anglii, Walii i Irlandii Północnej - w niedzielę i œwięta wielkie markety spożywcze mogš być otwarte tylko przez kilka godzin. Te ograniczenia nie dotyczš Szkocji. Od 9 marca 2015 roku na Węgrzech w niedzielę mogš pracować tylko sklepy rodzinne (a więc właœciciel lub jego najbliżsi) o powierzchni do 200 m kw. Wyjštkiem jest okres przed Bożym Narodzeniem sieć handlowa może prowadzić handel bez ograniczeń. Większe sklepy mogš też wybrać jednš niedzielę w roku, w którš będš otwarte. Choć w Chorwacji i Włoszech nie obowišzujš żadne zakazy, sklepy spożywcze zazwyczaj pozostajš zamknięte w niedziele, ewentualnie otwierajš się na kilka godzin po południu. Również w Hiszpanii nie ma zakazu handlu w niedzielę, sprawę regulujš jednak władze lokalne i okreœlajš handlowy kalendarz. Zgodnie z nim sklepy zazwyczaj sš otwarte w pierwszš niedzielę miesišca oraz niedziele poprzedzajšce œwięta. Zdaniem zwišzków zawodowych pracownicy handlu sš przemęczeni pracš 7 dni w tygodniu i nie majš czasu na życie rodzinne. Wprowadzanie wolnych niedziel według nich nie spowoduje pogorszenia sytuacji gospodarczej, ani nie doprowadzi do wzrostu bezrobocia, bo handel przeniesie się na inne dni tygodnia. Zwolennicy liberalizacji handlu zauważajš, że zakazy ograniczajš wolnoœć gospodarczš oraz przyczyniajš się do wzrostu bezrobocia. Przyznajš jednak, że większe korzyœci z niczym nieograniczonego niedzielnego handlu czerpiš duzi gracze. W Polsce NSZZ Solidarnoœć już zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zakazujšcej handlu w niedzielę. Projekt przewiduje, że handel zakazany byłyby w niedziele, œwięta, Wigilię i Wielkš Sobotę. Wyjštkiem byłoby kilka niedziel w roku, m.in. niedziele przedœwišteczne i tzw. niedziele wyprzedażowe. Wyłšczone spod działania ustawy byłyby sklepy do 5 metrów kwadratowych, prowadzone przez właœcicieli i członków ich rodzin, piekarnie, stacje benzynowe do 300 metrów kwadratowych, sklepy w szpitalach, na lotniskach, kwiaciarnie, sklepy z dewocjonaliami itp.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL