Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Rosja wcišż handluje z Koreš Północnš

Przejœcie graniczne między Koreš Południowš a Północnš w miejscowoœci Paju
Bloomberg
Pomimo sankcji ONZ nałożonych na reżim północnokoreański, Rosja handluje z sšsiadem. Władze tłumaczš, że sankcji nie łamiš.

„Sankcje ONZ nie zabroniły całkowicie handlu z Koreš Północnš. Oczywiœcie sš ograniczenia na grupy produktów, co poważnie zmniejszyło możliwoœci wymiany i legalnych płatnoœci za kontrakty na dostawy, ale handel nie został zakazany. I tym właœnie się zajmujemy - zapowiedział Aleksandr Mecegora ambasador FR w Korei Północnej w wywiadzie dla telewizji Rossija-24, cytuje agencja Nowosti. Ambasador zapewnił, że „Rosja dostarcza tylko te towary, które sprzedawać można".

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia 2017 r Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję o nowych sankcjach wobec KRLD. M.in. zostały zamrożone konta Banku Handlu Zagranicznego KRLD. Przedłużone też zostało wczeœniejsze embargo handlowe wobec Korei Północnej. To oznacza zakaz wywozu z KRLD żywnoœci, maszyn i urzšdzeń elektrycznych, statków i niektórych surowców, łšcznie z magnezytem i drewnem, jak również zakaz dostarczania północnoamerykańskim odbiorcom towarów przemysłowych, statków i metali.

Rezolucja wprowadziła limit eksportu ropy naftowej do Korei Północnej. Można dostarczać nie więcej niż 4 mln baryłek rocznie. Ponadto, od poczštku 2018 roku obowišzujš ograniczenia w dostaw produktów naftowych - do 500 tysięcy baryłek produktów, w tym benzyn, nafty i oleju napędowego.

W styczniu chińskie władze ogłosiły, że na rok ograniczajš eksport ropy surowej i produktów naftowych oraz żelaza i maszyn na potrzeby przemysłu i rynku Korei Północnej. Chińczycy całkowicie wstrzymali też import z Północy - zboża, produktów rolnych tlenku glinu, kamienia budowlanego, drzewa oraz urzšdzeń elektrotechnicznych.

Co sprzedajš Północy Rosjanie? Wiadomo, że rosyjskie koleje państwowe (RŻD) dostarczajš liniš Chasan-Radżin do KRLD rosyjski węgiel. Chcš też rozwijać turystykę i wymianę rejonów przygranicznych, co nie jest zabronione przez ONZ. Do Rosji wcišż docierajš koreańskie dywany (wartoœć nie może przekroczyć 500 dol.) i porcelana (limit to 100 dol.)

Wyliczenia rosyjskiego oddziału BBC pokazały, że na towary zakazanych sanacjami kodów w latach 2014-2017 przypadało 0,3-7 proc. rosyjskiego eksportu do Korei Północnej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL