Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

#RZECZoBIZNESIE: Maciej Bukowski: Przeceniamy wpływ polityki na gospodarkę

Rzeczpospolita
Wpływ rzšdu na to, że obecnie mamy wysoki wzrost gospodarczy jest praktycznie żaden – mówi Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa, goœć programu Pawła Rożyńskiego.
Goœć przyznał, że obecnie jest bardzo dobra koniunktura w całym rozwiniętym œwiecie i całej strefie euro, która jest naszym głównym partnerem handlowym. - To powoduje, że bardzo wysoki wzrost gospodarczy jest też w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii - mówił Bukowski.

- Wpływ rzšdu na to, że obecnie mamy wysoki wzrost gospodarczy jest praktycznie żaden. Często przeceniamy wpływ polityki na gospodarkę, zwłaszcza w krótkim okresie – dodał.

Zaznaczył, że zobaczymy jak zmiany w rzšdzie wpłynš na gospodarkę. - Premier Morawiecki był pewnego rodzaju markš, kiedy był szefem Ministerstwa Rozwoju i Finansów – ocenił.

- Morawiecki jest politykiem kreatywnym, pracowitym, nie bojšcym się wyzwań. Jego marka wybudowana została też wokół koniunktury gospodarczej. Miał szczęœcie, że przyszło mu być premierem w czasie boomu gospodarczego. On wie, że boom się skończy i przyjdš gorsze czasy, więc musi się na to przygotować. W długim okresie jego wizerunek będzie zależał od tego, czy będzie sprawnym premierem – dodał Bukowski.

Goœć prognozował, że prawdopodobnie 2018 będzie ostatnim rokiem szczytu dobrej koniunktury. - W USA już widać pewne przesłanki, że być może przesilenie nadchodzi. W strefie euro niekoniecznie, więc ożywienie może potrwać trochę dłużej – mówił.

- To, co będzie w przyszłym roku jest bardzo niepewne, bo zależy od wielu zdarzeń, których podłoża nie można przewidzieć, zupełnie jednostkowe zdarzenie. Może być pożar kluczowej fabryki w przemyœle elektronicznym i od razu mamy istotny wzrost cen w tym sektorze – dodał.

Przyznał, że ten rok był o tyle dziwny z polskiej perspektywy, że mieliœmy długo problemy z inwestycjami, a koniunktura była bardzo dobra. - Optymizm konsumencki niesłychanie odbił. O poprawie nastrojów inwestycyjnych można mówić dopiero teraz. Gdyby nie sektory kontrolowane przez rzšd jak górnictwo i energetyka, to wskaŸniki inwestycyjne wyglšdałyby nieŸle – ocenił.

Bukowski zaznaczył, że problem z pracownikami nie będzie poważnym ograniczeniem dla wzrostu. - To jest wyzwanie dla pojedynczych firm i wiele z nich na tym przegra – mówił.

Tłumaczył, że pracownicy z Ukraina pozwalajš mniej ekspansywnym przedsiębiorcom jakoœ sobie dawać radę. - Trzymajš płace w Polsce i zmniejszajš bolesnoœć relokacji. W tym roku zarejestrowano 1,8 mln oœwiadczeń, czyli zgłoszeń woli zatrudnienia imigranta – podał.

Bukowski przyznał, że deficyt finansowy na koniec roku zależy od czystej księgowoœci. - W finansach publicznych sš dwie metody liczenia i różne definicje deficytu. Deficyt w sektorze finansów publicznych będzie niższy niż w zeszłym roku. Poprawa jest widoczna. Deficyt strukturalny, niezależny od koniunktury, niewiele się zmienił. Dużš częœciš poprawy jest zahamowanie inwestycji po stronie publicznej – mówił.

Bukowski zaznaczył, że wejœcie do strefy euro to jedyny kierunek, który jest optymalny dla naszej gospodarki. - Wiele państw z Europy Œrodkowej przyjęło euro i wiele się do tego przymierza. Nie zdziwiłbym się, w horyzoncie 5 lat, że będziemy ostatnim okrętem – tłumaczył.

- Rzšd zaczyna się przesuwać w kierunku euro. Gdyby Węgry postanowiły przystšpić do strefy euro, wtedy byłaby to dobra okazja, żeby przyłšczyć się do tego peletonu – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL