Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Wstrzšsoodporne kraje świata

Fotolia
Nie chodzi o trzęsienia Ziemi, ale o zmiany na rynkach finansowych, w gospodarce i społeczeństwie. Najbardziej na nie odporna jest Szwajcaria. Polska na 28 miejscu na 135 ocenionych państw.

Ranking Change Readiness Index 2017 opracowany przez KPMG International pokazuje zdolnoœć kraju – jego rzšdu, firm publicznych i prywatnych, obywateli i całego społeczeństwa – do przewidywania czynników wpływajšcych na zmiany, przede wszystkim na rynkach finansowych i w gospodarce. A także przygotowywania się i reagowania na nie, zarzšdzania nimi oraz aktywnego wykorzystywania nowych okolicznoœci, a także ograniczania ich potencjalnie negatywnego wpływu.

Wœród 135 ocenionych państw najlepiej wypadła Szwajcaria, przed Szwecjš i ZEA. Jako region najlepiej wypada Skandynawia. Cztery kraje nordyckie sš w czołówce 11 państw najlepiej przygotowanych na zmiany, zarówno jeżeli chodzi o nagłe wstrzšsy, jak i długofalowe trendy. A ponieważ „zmiany sš w dzisiejszych czasach pewnikiem, którego nie można uniknšć, dlatego sposób, w jaki kraj przygotowuje się lub reaguje na nie, ma ogromny wpływ na sukces i bezpieczeństwo jego obywateli i instytucji" - podkreœlajš autorzy zestawienia.

Liderzy rankingu sš doskonale przygotowani do: wstrzšsów zagrażajšcych stabilnoœci finansowej i społecznej oraz do klęsk żywiołowych charakterystycznych dla danego obszaru.

Sš też przygotowani do zawirowań na scenie politycznej oraz gospodarczych szans i ryzyka zwišzanego z przemianami w obszarze technologii, konkurencyjnoœci i polityki.

Publikowany od 2012 roku raport jest dziœ jednym z kluczowych Ÿródeł wiarygodnych i niezależnych informacji dla rzšdów, instytucji społeczeństwa obywatelskiego, firm oraz międzynarodowej społecznoœci działajšcej na rzecz rozwoju - podkreœla Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.

Polska znalazła się na 28 pozycji, wyprzedzona przez 14 innych krajów Unii. Najwyżej oceniona została wytrzymałoœć naszego społeczeństwa na kryzysy. Ten wskaŸnik, w wypadku Polski jeszcze się umocnił w porównaniu z rokiem 2015. We Wspólnocie mniej od nas przygotowani na wstrzšsy sš Słowacy, Litwini, Włosi (40 miejsce!), Węgrzy (44), Rumuni, Bułgarzy i Grecy (54 pozycja).

Najgorzej w Europie wypada Boœnia i Hercegowina (105 miejsce) przed Ukrainš (95 miejsce) i Rosjš (75). Zupełnie nieodpornymi państwami na zmiany sš Czad, Syria i ostatnio Somalia.

Change Readiness Index 2017

1. Szwajcaria

2. Szwecja

3. Zjednoczone Emiraty Arabskie

4. Singapur

5. Dania

6. Nowa Zelandia

7. Holandia

8. Finlandia

9. Niemcy

10. Wielka Brytania

11. Norwegia

12. USA

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL