Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Fitch i Moody’s raczej nie zdecydujš się na cięcie ratingu Polski

Bloomberg
Agencje ratingowe najwyżej wyrażš zaniepokojenie przyszłym stanem finansów publicznych w efekcie obniżki wieku emerytalnego – twierdzš ekonomiœci.
Nie będzie obniżki ratingu Polski podczas pištkowej rewizji przez międzynarodowe agencje ratingowe Moody's oraz Fitch – prognozujš ekonomiœci. Ale agencje najpewniej wyrażš swój niepokój o stan finansów publicznych naszego kraju.W grudniu, ku zaskoczeniu większoœci, agencja Standard & Poor's – jedna z trzech najważniejszych na œwiecie – podwyższyła perspektywę wiarygodnoœci kredytowej Polski. Zdaniem ekspertów oznacza to, że zaplanowane na 13 stycznia przeglšdy ratingu naszego kraju przez dwie pozostałe agencje – Moody's i Fitch – nie powinny przynieœć niekorzystnych wiadomoœci.– Moim zdaniem obniżki ratingu nie będzie, ale agencje w komunikacie podkreœlš i wzmocniš swój niepokój o stan finansów publicznych Polski w œredniej i długiej perspektywie, głównie ze względu na ostatniš decyzję rzšdu o obniżeniu wieku emerytalnego. To będzie podstawowa sprawa, którš zaakcentujš analitycy – uważa Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.Wtóruje mu ekonomista Ignacy Morawski. – Ciężko obniżyć rating krajowi, który ma jednoczeœnie niski deficyt budżetowy, niski deficyt finansów publicznych i solidny wzrost gospodarczy. Wydaje mi się, że obniżki wiarygodnoœci kredytowej nie będzie – mówi.Jednak – jego zdaniem – agencje będš miały dylemat, bo rzšd w ostatnim czasie mocno zwiększył wydatki. – Z jednej strony bieżšce dane budżetowe sš doœć dobre. Deficyt całego sektora finansów publicznych, liczony metodš unijnš, będzie w okolicach 2 proc. PKB, czyli blisko rekordowo niskiego poziomu. Deficyt budżetowy, też stosunkowo niski, niższy od planu. Wzrost gospodarczy co prawda ostatnio zwolnił, ale znowu przyspieszy. Z drugiej strony wydatki fiskalne zwiększajš wyzwania dla finansów publicznych w długim okresie. Chodzi o hojny program 500+, obniżenie wieku emerytalnego – wymienia Morawski.Zdaniem ekonomistów w pištek Fitch niemal na pewno pozostawi rating i jego perspektywę na przyszłoœć na niezmienionych poziomach.Decyzje agencji ratingowych rzadko pozostajš niezauważone przez globalnych inwestorów. Często przez fundusze i banki inwestycyjne sš traktowane jako drogowskaz, wskazówka, w którym kraju bezpiecznie inwestować pienišdze.Gdy niemal rok temu Standard & Poor's niespodziewanie obniżył długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu BBB+ z wczeœniejszego A–, złoty mocno się osłabił. W krótkim czasie euro podrożało do 4,5 zł, a frank szwajcarski do 4,13 zł. Szok był duży, bo była to pierwsza obniżka w historii Polski. Wczeœniej rating kredytowy Polski jedynie rósł. Standard & Poor's uzasadniał obniżkę uderzeniem rzšdu w instytucje państwowe, w tym w Trybunał Konstytucyjny, a także zbyt optymistycznymi prognozy co do wzrostu polskiej gospodarki w przyszłoœci.Gdy w maju ubiegłego roku agencja Moody's nie zmieniła oceny wiarygodnoœci kredytowej Polski, ale œcięła perspektywę ratingu na przyszłoœć ze „stabilnej" do „negatywnej", zmiany na rynku walutowym były niewielkie. Gdy w grudniu Standard & Poor's znów zaskoczył obserwatorów, tym razem podwyższajšc perspektywę wiarygodnoœci kredytowej, polski złoty zaczšł się umacniać. Obecnie S&P ocenia wiarygodnoœć kredytowš Polski na BBB+, najniżej spoœród wszystkich agencji. Według Moody's nasz kraj ma rating na poziomie A2, a w skali Fitcha A-.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL