Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Obronić poziom 2500 pkt na WIG20

Bloomberg
Na starcie czwartkowej sesji panuje duże niezdecydowanie. WIG20 oscyluje wokół wczorajszego zamknięcia. Na Zachodzie przeważa kolor zielony.

Œrodowej sesji na warszawskim parkiecie inwestorzy nie zaliczš do udanych. Wszystkie główne krajowe indeksy na koniec dnia œwieciły na czerwono. Najmocniej, bo o blisko 1 proc. stracił mWIG40. Z kolei indeks blue chips spadł o 0,2 proc. i zatrzymał się na 2512 pkt. Obroty dla szerokiego WIG wyniosły 868 mln zł, z czego 591 mln zł to zasługa 20 największych spółek. Co przyniesie czwartek?

Dwie ostatnie dzienne œwiece z długimi górnymi knotami nie zwiastujš niczego dobrego. Zgodnie z japońskš technikš analizowania wykresów takie œwiece sygnalizujš spadajšcš determinację kupujšcych. Najważniejszym oporem jest szczyt z wtorku na poziomie 2550 pkt. Wsparciem jest z kolei okršgły pułap 2500 pkt. Dzisiejszym celem byków jest obrona tego poziomu. Na starcie sesji żadna ze stron nie potrafi zdobyć wyraŸnej przewagi. WIG20 oscyluje wokół wczorajszego zamknięcia. Na Zachodzie przeważa kolor zielony.

Na godz. 14,30 zaplanowana została konferencja prasowa EBC. Według większoœci ekonomistów stopy zostanš na niezmienionym poziomie.

Rano na rynku walutowym złoty umacnia się względem głównych walut. Euro wyceniane jest na 4,24 zł, zaœ dolar kosztuje 3,55 zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL