Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Akcjonariusze GPW wybrali prezesa

Marek Dietl
materiały prasowe
Walne zgromadzenie GPW wybrało Marka Dietla prezesem warszawskiej giełdy. Jego kandydaturę zgłosiło Ministerstwo Rozwoju.

Oficjalnie do objęcia tego stanowiska potrzebuje jeszcze zgody KNF.

Drugim kandydatem na prezesa GPW był Mariusz Patrowicz - zgłoszony przez akcjonariusza Giełdy posiadajšcego 2 akcje GPW. W trakcie posiedzenia ZWZ GPW Patrowicz zrezygnował z kandydowania na to stanowisko.

Decyzjš akcjonariuszy GPW wypłaci 2,15 zł dywidendy na akcję.

Wszyscy członkowie Rady Giełdy otrzymali absolutorium. Członkowie zarzšdu także otrzymali absolutorium - w tym także Małgorzata Zaleska, była prezes GPW.

W radzie giełdy zasišdš: Filip Paszke, dyrektor DM PKO BP, Piotr Prażmo, członek zarzšdu Erste Securities, Krzysztof Kaczmarczyk, doradca zarzšdu w KGHM, Bogusław Bartczak, Jakub Modrzejewski. Do Rady Giełdy po raz kolejny wchodzi też Wojciech Nagel. Ostatnio był przewodniczšcym tego gremium.

W Radzie Giełdy znalazło się także miejsce dla Eugeniusza Szumiejko.

Do rady nie został ponownie wybrany Sławomir Antkiewicz, Piotr Urbanowicz.

Także Damian Patrowicz nie będzie członkiem Rady Giełdy.

Przepadła także kandydatura Mariusza Patrowicza.

Dwaj oficjalni kandydaci na prezesa GPW czyli Mariusz Patrowicz i Marek Dietl:

Marek Dietl:

W walnym zgromadzeniu udział bierze 70 akcjonariuszy, którzy dysponujš prawie 22,5 mln akcji.

CV

Marek Dietl jest doktorem, adiunktem w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-13 był visiting fellow w Department of Economics University of Essex (UK). Absolwent SGH, tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow.

Dietl obecnie jest społecznym doradcš ekonomicznym prezydenta RP, ekspertem i członkiem zarzšdu Instytutu Sobieskiego oraz ekspertem Business Centre Club. W latach 2007-10 był społecznym doradcš trzech kolejnych prezesów Urzędu Regulacji Energetyki. Ostatnio - członkiem rady nadzorczej oraz przewodniczšcym Komitetu Strategii GPW.

W latach 2008-2012 zajmował się inwestowaniem w fundusze venture capital w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. (KFK), najpierw jako menedżer inwestycyjny, a potem jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. Przed dołšczeniem do zespołu KFK pracował w międzynarodowej firmie doradczej, specjalizujšcej się w zarzšdzaniu cenami, Simon-Kucher & Partners w Bonn (Niemcy), a następnie w Warszawie.

Dietl posiada duże doœwiadczenie zwišzane z rynkiem finansowym. Ukończył specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 2008-2013 był mediatorem w Sšdzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-2008 członkiem rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od stycznia 2017 roku zasiada w Komitecie Selekcyjnym funduszu-funduszy PZU Witelo. Ponadto ma doœwiadczenie w pracy w radach nadzorczych kilku spółek. Ma też doœwiadczenie zwišzane z pracš w organach spółek niepublicznych – zarzšdzał trzema spółkami, a w kolejnych dwunastu zasiadał w radach nadzorczych - m.in. zwišzanymi z rynkiem finansowym: Lib-Leasing (2005-10); BA Seedfund (2006-08); Inovo Venture Fund (2013-14); Zernike Meta-Ventures (2013-2014).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL